Opus musicum 6/2009

Cena: 70 Kč

OBSAH

Studie

str. 4
Odešel Ivan Poledňák, ...
...autor a čtenář - Jan Klusák
...člověk píle a talentu - Miloš Štědroň
...muzikolog, inspirátor, člověk z masa a krve - Pavel Blatný
...tenista, brankář a šachista - Antonín Matzner
...lexikograf, spolupracovník a přítel - Petr Macek
...učitel - Aleš Opekar

str. 10
Janáček a česká estetika – I. díl - Jiří Zahrádka

str. 17
Osud Janáčkovy opery Šárka ve světle
dosud neznámé korespondence Julia Zeyera - Václav Němec

str. 23
G. F. Händel a forma pasticcia - Rudolf Pečman

str. 28
Jiří Kratochvíl: být umělcem celý den... - Adolf Sýkora

str. 32
O špatné pověsti kritiků - Vlasta Reittererová

str. 34
Silvestrovská hudební žertování - Jindra Bártová

Rozhovor

str. 36
Michael Nyman: Filmová hudba mě už moc nezajímá - Martin Polák

str. 38
Balet také netančíme v tretrách aneb
kouzlo interpretace na kladívkový klavír - Marta Stodůlková

Události

str. 41
Hudební fórum Hradec Králové – událost sezóny 2009? - Martin Flašar
Vítězslav Mikeš

str. 44
Labyrint vášně – světová premiéra - Boris Klepal

str. 47
Madama Butterfly – nápady skryté v tradici - Boris Klepal

str. 48
Podzimní festival duchovní hudby v Olomouci 2009 - Alice Kučerová

str. 50
Zpěvy země – pozdní kantáty B. Martinů v Brně - Alena Borková

str. 51
Brněnští filharmonici se vrátili z Japonska - Leoš Zavadilík

Recenze

str. 54
Edward T. Cone. Hearing and knowing Music - Martin Flašar

str. 55
Rudolf Pečman: Člověk čistého srdce.
Gracian Černušák včera a dnes - Kamil Bartoň

str. 57
Musicalia: Časopis Českého muzea hudby - Jan Karafiát

str. 58
Beličová, Renáta (ed.). Hudobný život na Slovensku –
kontinuita či diskontinuita? - Yvetta Kajanová

str. 61
CD Felix Mendelssohn: Complete works
for cello and pianoforte - Kateřina Hnátová

str. 63
CD Q VOX The Male Voice Quartet - Alena Borková

str. 65
DVD Semafor, Suchý&Šlitr: Unikáty + Dobře placená procházka - Martin Flašar

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.