Opus musicum 5/2011

Autor obálky: 
Eduard Ovčáček
Cena: 70 Kč

Vážení a milí čtenáři,

omlazený redakční tým pro vás připravil páté letošní číslo Opus musicum.
Nový redaktor Jan Karafi át se kromě samotné redakční práce podílel
i na přípravě recenze CD nahrávky a sestavil infoservis. V bloku studií jsme
se tentokrát zaměřili na naše severní sousedy – Polsko v 19. století přibližuje
studie Martina Vojtíška o vztazích Fryderyka Chopina a jeho učitele
Würfela. Problematice zrodu polské moderní hudby a jejímu představiteli
Mieczyslawu Karlowiczovi se věnuje studie Hany Šiškové. Poslední studie
Markéty Srbové mapuje český šanson a připomíná čtenářům osobnost šansoniérky
Hany Hegerové, která letos v říjnu oslavila osmdesáté narozeniny
podobně jako operní a koncertní pěvec Richard Novák. Právě on nám
poskytl rozsáhlé interview, které jsme doplnili celou řadou fotografi í. Doufáme,
že stejně čtivé jako rozhovor pro vás budou i reportáže z významných
hudebních událostí poslední doby. Znojmu a blízkému pohraničí se
věnují dva texty Vladimíra Čecha, kromě Brna jsme dali tentokrát prostor
i  Ostravě. Na  Hindemithovu operu Cardillac se do  Ostravy jezdí z  celé
republiky a že jsou Ostravské dny nové hudby evropskou hudební událostí,
o tom dnes již nikdo nepochybuje. Naši spolupracovníci pro vás zrecenzovali
dvě knižní publikace a jednu notovou edici, nechybí ani CD nahrávka.
K  životu patří události radostné stejně jako ty smutné, proto jsme chtěli
připomenout dvě úmrtí našich kolegů – na konci měsíce září nás navždy
opustili Ctirad Kohoutek a  Miloslav Blahynka. Koloběh života je v  tomto
smyslu podobný jako koloběh v  naší malé redakční tvůrčí dílně. Noví
mladí redaktoři nahrazují ty odcházející, čímž je zajištěno, že entuziasmus
a chuť psát o hudbě jsou stále stejně silné. Pevně doufáme, že ani vaše chuť
číst náš časopis neslábne. Jedině s touto myšlenkou jsme schopni pokračovat
v naší práci.

Kateřina Hnátová

OBSAH

Studie Chopin a Würfel – žák a jeho učitel • Martin Vojtíšek (str. 6)

Polská moderní hudba a Mieczyslaw Karlowicz • Hana Šišková (str. 15)

Český šanson a jubilantka Hana Hegerová • Markéta Srbová (str. 32)

Události Festival v Retzu uvedl Brittenovu Ohnivou pec • Vladimír Čech (str. 50)

Znojmo vzdalo hold Josefu Myslivečkovi • Vladimír Čech (str. 53)

Úspěšný Hindemithův Cardillac v Ostravě • Lenka Přibylová (str. 59)

Ostravské dny nové hudby 2011 – evropská hudební událost • František Chaloupka (str. 63)

Nové hudební sdružení Fórum mladých Brno • Peter Marek (str. 67)

Partitury – prostor pro fantazii • Květoslava Horáčková (str. 69)

Zemřel Ctirad Kohoutek… • Miloš Štědroň (str. 71)

Rozhovor

Nejdůležitější je vždy muzikalita...
Rozhovor s Richardem Novákem • Kateřina Hnátová (str. 74)

Recenze

Jan Kachlík: Hledání autenticity. Dvořákovy Moravské dvojzpěvy
a historie jejich vydávání • Kamil Bartoň (str. 80)

Richard Batka a hudební život Čechů a Němců v Praze
na přelomu 19. a 20. století • Hana Kaštanová (str. 83)

Jiří Zahrádka (ed.): Leoš Janáček: Příhody lišky Bystroušky • Miloš Štědroň (str. 85)

CD Francouzské sonáty (Franck, Poulenc) • Jan Karafiát (str. 86)

Infoservis (str. 88)

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.