Opus musicum 4/2010

Autor obálky: 
Monogramista T.D
Cena: 70 Kč

Vážení a milí čtenáři,

novost je jedna z  nejstarších kategorií. Vlastně by se dalo říci, že touha
po novém je stejně stará jako všechny pokusy člověka něco vytvořit. Novost
je zároveň relativní kategorie. Říkáme-li, že je něco nové, automaticky také
vytváříme opozitní kategorii starého. To platí samozřejmě i  pro hudbu.
Nové přichází jako do značné míry utopická antiteze starého, aby později
buď došlo k syntéze obou, nebo se ukázalo, že nové není zase až tak nové,
jak jeho apologeti tvrdili nebo ve své nevědomosti tajně doufali. Novost je
také velmi krátkodobým jevem. Je-li nové překonáno, stává se z něj staré
a zapadne do řetězu vývoje jako jeho pouhý článek. Proto není nic zábavnějšího
než sledování historie pokusů o novou hudbu, která sice posunuje
okamžitý vývoj, ale velmi rychle zastarává. Vše radikálně nové je jednou
odsouzeno k  přesunu do  muzea myšlenek, na  kterých ovšem stojí naše
myšlení dnešní. Ať už se jedná o novou hudbu, Novou hudbu či avantgardy.
Výdobytky myšlení jejich reprezentantů dnes připomínají kabinet kuriozit,
se kterými je záhodno se seznámit v rámci vlastního studia, buď proto,
abychom jejich postupy náhodou neopakovali, nebo proto, abychom si
vytvořili vlastní mapu slepých uliček ve vývoji. Novost hudby tak z dobrých
důvodů přestala být na přelomu 60. a 70. let 20. století rozhodující kategorií,
která určuje hodnotu uměleckého díla. To, co přetrvává, nemusí být
nutně nové. Pokud vnímáme díla jako nadčasová, nemůže to být z důvodu
jejich okamžité dobové aktuálnosti. V tomto čísle Opus musicum přináší-
me několik pohledů na novou hudbu uplynulého století, která se pomalu,
ale jistě už stává součástí expozic muzejí a kamenných institucí. To platí
jak pro kompozice B. Martinů, V.  Kaprálové či P. Haase, tak překvapivě pro
relativně mladou interaktivní multimediální tvorbu Golana Levina, jehož
práce jsou zvěčněny (alespoň prozatím) v Ars Electronica Center v Linci.
Inspirativní čtení Vám přeje

Martin Flašar

OBSAH

Studie

Polní mše Bohuslava Martinů – poznámky k textové předloze a funkci díla • Lucie Berná (str. 6)

Vítězslava Kaprálová a její zhudebnění poezie Vítězslava Nezvala • Eva Tučková (str. 16)

Druhý smyčcový kvartet Pavla Haase – mezi Janáčkem a Ravelem • Martin Čurda (str. 29)

Interaktivní zvuková tvorba Golana Levina • Jiří Ulbrich (str. 47)

Události

Sir Charles Mackerras 1925-2010 • Jiří Zahrádka (str. 62)

Komponující klavírista Vlastimil Lejsek • Hana Adámková (str. 66)

Král Artuš – pohádková férie, nebo dekonstrukce národního mýtu? • Martin Flašar (str. 71)

Tropy – Figury – Refrény na Skleněné louce • Filip Johanek, Peter Marek (str. 74)

MusicOlomouc 2010 v kapli i v tělocvičně • Alice Kučerová (str. 77)

Janáčkiana 2010 ve světle glorifi kujícího jubilea • Karel Dichtl (str. 80)

Věc Cage – utajené souvislosti světových avantgard • Veronika Vejvodová (str. 83)

Debut symfonické tvorby Giacoma Catalda ve Zlíně • Karol Frydrych (str. 86)

Světla a stíny Káti Kabanové • Anna Šerých (str. 90)

Velikonoční festival - tradice a jistoty bez invence • Boris Klepal (str. 93)

Mozartovy děti v Brně • Jan Žemla (str. 97)

Umbria Jazz – festival pod italským nebem • Kristýna Ševčíková (str. 100)

Rozhovor

Bronius Kutavičius – průkopník litevského minimalismu • Vítězslav Mikeš (str. 103)

Recenze

Jiří Sehnal: Pavel Vejvanovský and the Kroměříž music collection • Vladimír Maňas (str. 111)

Jan Spisar - Ludmila Peřinová: Anglicko-český, česko-anglický
hudební slovník • Miloš Schnierer (str. 113)

SACD Klavierwerke um den Russischen Futurismus • Vítězslav Mikeš (str. 115)

CD Clarinet Factory: Out of Home • Martin Flašar (str. 117)

Infoservis (str. 119)

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.