Informace o ochraně osobních údajů

Prodávající tímto konstatuje, že v rámci uzavíraného smluvního vztahu vystupuje jako správce osobních údajů a kupující jako subjekt údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679. o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. 26.

Prodávající dále informuje kupujícího, že z důvodu vyřízení objednávek uživatele a řádného dodání zboží kupujícímu zpracovává tyto osobní údaje kupujícího: jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní kontakt. Předmětné osobní údaje kupujícího jsou zpracovávány výhradně za účelem zaslání objednaného zboží a provedení platby na základě právního titulu plnění smlouvy. Totožné osobní údaje jsou zpracovávány též za účelem zasílání obchodních sdělení na základě právního titulu oprávněného zájmu. Zpracovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu se zásadami čl. 5 GDPR.

Prodávající nabízí v rámci svých www stránek možnost registrace kupujících za účelem [•] odpovídající oprávněnému zájmu správce osobních údajů. Pro případ registrace zpracovatel zpracovává tyto osobní údaje kupujícího: uživatelské jméno, e-mailová adresa. Zpracovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu se zásadami čl. 5 GDPR.

Citlivé vstupní údaje, které kupující zadává do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.