Kontakty

Adresa

Opus musicum o. p. s.
Krkoškova 763/45a
613 00 Brno
tel: +420 777 296 936
e-mail: opusmusicum@opusmusicum.cz

Vedení / Marketing

Mgr. et. Mgr. Jana Tichá Janulíková
tel.: +420 606 717 732
e-mail: jana.janulikova@opusmusicum.cz

Redakce

Mgr. Martin Pašek, Mgr. Lukáš Pavlica
tel.: +420 725 794 290
e-mail: redakce@opusmusicum.cz

Obchodní oddělení

Mgr. Jolana Flašarová, Ph.D.
tel: +420 777 296 936
e-mail: opusmusicum@opusmusicum.cz

 

Opus musicum hudební revue ročník 55 / 2022 ISSN 0862-8505

Typografie, sazba, grafické zpracování obálek: Barbara Zemčík

Obrazy na obálce: Hana Svobodová

Povoleno MK ČR pod č. 5652, cena jednoho čísla 100 Kč, roční předplatné: 500 Kč.

Objednávky ročního předplatného i jednotlivých čísel přijímá administrace redakce.

Číslo účtu pro předplatné: 6990730287/0100.

Vydává: Opus musicum, obecně prospěšná společnost. Vychází šestkrát do roka. Opus musicum je odborným recenzovaným časopisem.

Opus musicum, o.p.s. řídí správní rada ve složení: Patricie Částková, Lucie Šilerová, Martin Flašar. Ředitelka Jana Tichá Janulíková.

Redakční rada Opus musicum pracuje ve složení: Jiří Čevela, Dan Dlouhý, Šárka Havlíčková Kysová, Ondřej Jirásek, Vladimír Maňas, Michal Nejtek, Viktor Pantůček, Jana Spáčilová, Jiří Suchánek, Pavel Sýkora, Jaroslav Šťastný, Miloš Vojtěchovský a Miloš Zapletal.

Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Redakce neodpovídá za programové změny, které jí pořadatelské agentury neoznámí. Za obsahovou správnost textu ručí autor. Názory autorů nemusejí vždy vyjadřovat stanovisko redakce. Osobní návštěvy redakce prosíme pouze po předchozí telefonické domluvě.

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury ČR

Statutární město Brno

Nadace Leoše Janáčka

Nadace Český hudební fond

Opus musicum o. p. s. nabízí ziskovým i neziskovým subjektům možnost propagace v našem časopise. Jsme přístupni k jednání o vzájemně výhodných recipročních akcích. V případě zájmu prosím kontaktujte marketing Opus musicum: Jana Janulíková, GSM: 606 717 732, email: jana.janulikova@opusmusicum.cz

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.