Opus musicum 1/2018

Autor obálky: 
Vendula Chalánková
Cena: 70 Kč

Vážení a milí čtenáři,

nadcházející rok 2018 bude rokem jubilejním, a to v mnoha směrech. Naše redakce spolu s autory textů pro vás bude připravovat již padesátý ročník hudební revue Opus musicum, které vychází nepřetržitě od roku 1969. Není mnoho odborných periodik, které se mohou pochlubit podobnou kontinuitou. Roky končící osmičkou (podobně jako ty končící čtyřkou) přinášejí na domácí půdě mnohá hudební výročí – 90. výročí úmrtí Leoše Janáčka (v roce 1928, kdy zemřel Janáček, se zároveň narodil brněnský skladatel Miloslav Ištvan), roku 1898 se narodil Viktor Ullmann, ale třeba i Karel Hába, mladší bratr skladatele Aloise Háby. V roce 1908 se narodil Miloslav Kabeláč, jehož skladebný odkaz teprve pomalu vchází ve známost. A máme tu například i dvě výročí dirigentská – roku 1908 se narodil Karel Ančerl a roku 1918 Jaroslav Krombholc. Přestože jsme zde sumarizovali výročí z českého prostoru, neubráním se zařadit alespoň jedno velké jubileum celosvětové, a tím je stoleté výročí narození hudebního skladatele, dirigenta a univerzálního hudebního génia Leonarda Bernsteina. Kromě oněch výročí hudebních jsou tu i výročí obecně historická, svázaná s klíčovými momenty našich národních dějin. V první řadě tu stojí rok 1918 a založení samostatné Československé republiky, od něhož uplynulo neuvěřitelných sto let. Není náhoda, že jsme letošní rok zahájili přímou volbou prezidenta naší republiky. Občané dorazili k volbám v nezvykle velkém počtu, apatie a ignorance byly dočasně prolomeny. Jako by se na krátký čas vrátila ona obrozenecká atmosféra 19. století, do které se můžete ponořit při četbě studie Michala Fránka a Jiřího Kopeckého v tomto čísle Opus musicum. Ohlížení se k postavám bardů je Čechům evidentně vlastní, jen bude dobré zhodnotit, jestli je dnes ještě kam se ohlížet. Za celou redakci vám přeji rok plný zdraví, naděje a optimismu.

Kateřina Hnátová

OBSAH

STUDIE

Záboj, Slavoj a Lumír: Postavy bardů z Rukopisu královédvorského v české opeře • Michal Fránek - Jiří Kopecký (str. 6)

Bouře Svatopluka Čecha a její zhudebnění. Vítězslav Novák. II. díl • Ondřej Pivoda (str. 38)

Duchovní tvorba Jiřího Laburdy • Stanislav Pecháček (str. 51)

UDÁLOSTI

Olomoucký festival Opera Schrattenbach v roce 2017 • Gabriela Všetičková (str. 77)

JAMU oslavila 70. výročí • Monika Holá (str. 84)

MORAVSKÁ GALERIE - Taneční pořádky z českých plesů 19. století • Alena Krkošková (str. 90)

ROZHOVOR

„Janáček nemusel o modernost nijak usilovat.“ Rozhovor s režisérem Otto Schenkem • Kristýna Kopřivová (str. 92)

RECENZE

Jiří Čart (Georg Czarth): A Thematic Catalog • Lukáš M. Vytlačil (str. 100)

INFOSERVIS (str. 102)

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.