Opus musicum 2/2023

Autor obálky: 
Hana Svobodová, Polštář, 2020–2022, umělý mramor
Cena: 100 Kč

Ačkoliv nám druhé číslo tohoto roku trvalo o něco déle, než jsme původně plánovali – a jeho příprava zasáhla časově již do vzniku třetího čísla – jsme rádi, že vám opět můžeme předložit tematicky pestré počtení. Janáčkovské téma přináší studie Leoš Janáček a Bertramka Jany Vojtěškové a Ludmily Jaré zabývající se korespondencí Leoše Janáčka a Vlastimila Blažka. O vybraných tvůrcích instrumentálního divadla a možných pedagogických východiscích se rozepsala Kristýna Švihálková. O v únoru zesnulém skladateli Pavlu Mariovi Slezákovi a jeho kompozičních přístupech vypovídá druhá část textu Vojtěcha Dlaska Smích sfér Pavla Maria Slezáka. České hudební tvorby se týká také rozhovor tohoto čísla – na novou edici Dvořákovy Rusalky, stejně jako na ediční nástrahy, jsme se zeptali editora vydavatelství Bärenreiter a básníka Jonáše Hájka. Významnou dubnovou událostí byl také jubilejní 30. ročník Velikonočního festivalu duchovní hudby. Ohlédnutí za všemi festivalovými koncerty pro vás vypracovali Tereza Opálková, Petr Mečkovský a Lukáš Pavlica. Pozornost si zaslouží také sekce kritik, ve které naleznete kupříkladu zhodnocení knihy Marion Linhardt Stereotyp und Imagination. Das ‚türkische‘ Bühnenkostüm im europäischen Theater vom Barock bis zum frühen Historismus z pera Jany Perutkové. Zásadní je rovněž výtečná publikace Jiřího Sehnala Figurální mše na Moravě od 17. století do současnosti, kterou pro vás recenzovala Helena Kramářová. Prvnímu úplnému soupisu díla Pavla Haase od Ondřeje Pivody a Lubomíra Spurného se věnuje ve svém příspěvku Martin Čurda a sekci kritik uzavírá článek Viktora Velka o publikaci Brněnská setkání s Bohuslavem Martinů. Někteří z vás si jistě povšimli, že navzdory našemu příslibu se v tomto čísle neobjevuje nic k Besednímu domu, který tento rok slaví 150. výročí od zahájení provozu. Vězte, že nejde o opomenutí z naší strany, ale že chystáme ještě něco mnohem lepšího! Další informace brzy upřesníme. Již nyní však můžeme slíbit, že v příštím čísle na vás budou čekat recenze všech koncertů, kterými Filharmonie Brno připomíná dlouholeté fungování jedné z nejdůležitějších kulturních dominant města Brna. Milí čtenáři, přejeme vám krásné chvíle s Opusem a slunné jaro!
Lukáš Pavlica, redaktor

STUDIE

Představení vybraných tvůrců instrumentálního divadla a jeho možných pedagogických východisek • KRISTÝNA ŠVIHÁLKOVÁ • Interpreti a skladatelé narození po roce 1970

Leoš Janáček a Bertramka (Korespondence Leoše Janáčka a Vlastimila Blažka) • JANA VOJTĚŠKOVÁ, LUDMILA JARÁ • Dva dosud nepublikované Janáčkovy dopisy

KOMPOZICE

Smích sfér Pavla Maria Slezáka • VOJTĚCH DLASK • K tvorbě nedávno zesnulého skladatele

ROZHOVOR
Možná jednou napíšu kšaft • LUKÁŠ PAVLICA • S Jonášem Hájkem o nové Rusalce

GALERIE – KNIHOVNA

Z literární pozůstalosti Josefa Berga II. • JAROSLAV ŠŤASTNÝ • Dosud neznámé literární dílo významného brněnského skladatele

ZPRÁVY – UDÁLOSTI

Ohlédnutí za 30. ročníkem Velikonočního festivalu duchovní hudby • LUKÁŠ PAVLICA, TEREZA OPÁLKOVÁ, PETR MEČKOVSKÝ • Recenze brněnského festivalu

KRITIKA

Marion Linhardt: Stereotyp und Imagination. Das ‚türkische‘ Bühnenkostüm im europäischen Theater vom Barock bis zum frühen Historismus • JANA PERUTKOVÁ • Vzájemné ovlivňování Osmanské říše a evropského divadla před rokem 1800

Jiří Sehnal: Figurální mše na Moravě od 17. století do současnost. • HELENA KRAMÁŘOVÁ • K historii chrámového hudebního provozu

Ondřej Pivoda, Lubomír Spurný: Pavel Haas: A Catalogue of the Music and Writings • MARTIN ČURDA • Katalog díla Janáčkova nejznámějšího žáka

Jana Franková, Monika Holá, Pavel Sýkora, Vlastimil Tichý, Irena Veselá, Vít Zouhar, Pavel Žůrek: Brněnská setkání s Bohuslavem Martinů. • VIKTOR VELEK • Regionální sonda do díla a života Bohuslava Martinů

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.