Opus musicum 5/2020

Autor obálky: 
Hana Puchová
Cena: 70 Kč

Co je po jméně? Den opery na přání

Světový den opery, který připadá na 25. října, zastihl letos většinu divadel buď úplně zavřených nebo v lepším případě fungujících v omezeném režimu. Nejkomplexnější umělecký žánr tak oslavil svůj svátek především online. Janáčkova opera v Brně slíbila slavnostní koncert na listopad a vyzvala svoje příznivce na Facebooku, aby navrhli své oblíbené opery či jejich části, ze kterých potom na základě užšího výběru a hlasování vznikne koncertní program.

Výzva získala vcelku široký ohlas a kromě obligátní směsky všeobecně známých evergreenů přinesla i několik pozoruhodných momentů. Někteří přispěvatelé si vzpomněli na tituly, které rozhodně nepatří k těm běžným. Zazněl návrh na Prokofjevovu Vojnu a mír, kterou Janáčkovo divadlo – byť v hanebně vyškrtané verzi – uvedlo v roce 2005. Z Hábovy Matky by měla podle jiného přání zaznít nejdojemnější pohřební scéna české opery. Snad to navrhovatel nemyslel jako komentář k současné krizové situaci, která neochromila zdaleka jen divadla. Jedna z posluchaček – vědoma si nesplnitelnosti svého přání – zatoužila po návratu duetu Porgyho a Bess z inscenace z roku 1968.

Jako v každém plebiscitu se objevila řada návrhů pokrývajících v podstatě celou šíři běžného repertoáru s občasnými úkroky za jeho hranice. Nechyběly ovšem ani poněkud bizarně formulované návrhy na „Pochod Židů“ případně „rozhodně Wagnerova Tristan a Izolda nejlíp Prelude, ale tam se nezpívá... takže pak Mozartův Requiem to je nejvíc“.

Poslední dvě formulace stojí za krátké zdržení, a rozhodně ne proto, aby nad nimi někdo obracel oči v sloup. Měly by připomínat, že veškerá hudba nevzniká pro lidi, kteří se v ní vyznají, ale především pro ty, kdo ji mají rádi. A je jim přitom shakespearovsky lhostejné, jak se to či ono správně jmenuje – vonělo by jim to stejně.

Páté číslo Opus musicum se věnuje opeře a hudebnímu dramatu v několika podobách. Obě studie přinášejí osobitý analytický pohled na operu. Ať už v případě Šárky Havlíčkové Kysové na metaforické chápání inscenace či u Clemense Risiho na hlas jako výrazový i fyzický fenomén. Rozhovor s muzikologem Jiřím Kopeckým reflektuje nejen fibichovskou konferenci, která se konala v září v Olomouci, ale také osobnost i dílo velkého hudebního dramatika Zdeňka Fibicha. K němu se volně tematicky vztahuje i kritika premiérové nahrávky rozhlasové hry Whitman z roku 1944, z níž úzké propojení textu s hudbou dělá de facto melodram. V čísle se nachází také upoutávka na nové vydání Těsnohlídkovy Lišky Bystroušky, jak ji do 21. století vypravilo nakladatelství Host.

Milé čtenářky, milí čtenáři, přeji vám brzké otevření operních divadel i pěkné chvíle s Opus musicum. Boris Klepal, šéfredaktor

OBSAH

STUDIE

Mentální prostory opery: kognitivní teorie v analýze operního představení a inscenace • ŠÁRKA HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ • Teorie konceptuální metafory, teorie multimodality a multimodální metafory
Hlas v opeře jako prostředek výrazu a tělesného působení • CLEMENS RISI • Hlubší pohled na hlas operního pěvce, který není zdaleka jen prostředkem ztvárnění role

ZPRÁVY – UDÁLOSTI

Zdeněk Fibich v širších souvislostech • MARCEL PASTIRČÁK • Zpráva z muzikologické konference věnované osobnosti Zdeňka Fibicha a pozici skladatele ve veřejném životě

BEETHOVEN

Beethoven – průvodce smyčcovými kvartety V • JIŘÍ BENEŠ • Závěrečný díl popularizačního průvodce kompletním kvartetním dílem Ludwiga van Beethovena

ROZHOVOR

Záhadný, přemýšlivý, talentovaný. Podoby Zdeňka Fibicha podle muzikologa Jiřího Kopeckého • BORIS KLEPAL • O Zdeňku Fibichovi, jeho díle i osobnosti, o alternativách k nejedlovskému pohledu na dějiny české hudby a dalších tématech hovoří Jiří Kopecký

GALERIE – KNIHOVNA

Liška Bystrouška • ROBERT ŠKORPIL • Vydání klasické knihy Rudolfa Těsnohlídka v úpravě pro 21. století

KRITIKA

Ohlédnutí za hudebními vizemi z Islandu. Jóhann Jóhannsson: Retrospective I a II • BORIS KLEPAL • Velká dvoudílná retrospektiva nahrávek rámcově shrnuje dílo tragicky zesnulého islandského skladatele
Dva vhledy do Souborného vydání díla Bohuslava Martinů • MARTIN FLAŠAR • Krátké shrnutí první etapy půlstoletého edičního plánu
Ideály válečné Ameriky. Bernard Herrmann: Whitman, Souvenirs de voyage, Psycho • SABELLA PARK • Premiérová nahrávka melodramu skladatele, který se proslavil především jako autor filmové hudby

INFOSERVIS

Paměti Emanuela Chvály • Režisér jako koncept • Sto let Josefa Svobody • Ivan Moravec

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.