Opus musicum 6/2013

Autor obálky: 
Petr Nikl
Cena: 70 Kč

Vážení a milí čtenáři,

dostává se Vám do rukou šesté číslo hudební revue Opus musicum, které
uzavírá letošní pětačtyřicátý ročník časopisu. Je zřejmé, že za tuto dobu
prošel časopis různými obdobími vývoje, s výraznými změnami obsahu
a  grafi ky se v  průběhu let proměňovalo i  jeho postavení mezi českými
hudebními časopisy. Přestože zde není možné zabývat se tímto vývojem
podrobněji, přece jen je dobré si uvědomit, že postavení hudební revue
Opus musicum v prvních dekádách její existence (kdy tvořila jakýsi protipól
ofi ciálního periodika Svazu československých skladatelů Hudební
rozhledy) se s  tím dnešním dá srovnávat jen stěží. Ostatně i  redaktoři
jiných hudebních, výtvarných a literárních časopisů se shodují v tom, že
se od dob minulých změnilo mnohé. Na jedné straně mají dnes redaktoři
volnou ruku k realizování vlastních představ, nejsou nikým a ničím svazováni,
sami vytváří obsah a jsou za něj plně odpovědní, avšak na straně
druhé musí i  kvalitní a  zavedené časopisy neustále bojovat o  své místo
mezi kulturními periodiky, přičemž není jasné, zdali budou vycházet
ve  své tradiční papírové podobě za  rok, za  dva, nebo dokonce za  deset
let… V každém případě však platí, že dobrý hudební časopis musí i dnes
skvěle fungovat jak ve vztahu ke svým čtenářům, tak i ve vztahu ke svým
přispěvatelům, s  jejichž aktivitou souvisí i  samotný obsah časopisu. To
se v  redakci snažíme mít na  paměti při koncipování jednotlivých čísel
a doufáme, že o tom svědčí i šesté číslo našeho časopisu. Tentokrát Vám
přinášíme čtyři studie – tematicky zasahující oratorium první poloviny
18. století v  Brně (Jana Spáčilová), Štafetu Viléma Petrželky (Miloš
Zapletal), Janáčkovy nápěvky mluvy (Monika Holá) a Klavírní koncert
g moll Antonína Dvořáka (Veronika Vejvodová) – dále pak recenze ně-
kolika hudebních festivalů, jedné operní inscenace, knihy a  CD, jakož
i rozhovor s kanadskou režisérkou, producentkou a scénáristkou Barbarou
Willis Sweete, který pro Vás připravila Patricie Částková. Za redakci
Opus musicum přeji všem našim čtenářům i přispěvatelům pěkné vánoč-
ní svátky a úspěšný kalendářní rok 2014.

Jan Karafiát

OBSAH

Studie

K provozování oratorií v Brně v 1. polovině 18. století • Jana Spáčilová (str. 6)

Petrželkova „Štafeta“: Madrigali sportivi ed amorosi • Miloš Zapletal (str. 17)

Fenomén nápěvků mluvy Leoše Janáčka.
Historický i současný pohled na problematiku • Monika Holá (str. 39)

Kurzova verze Klavírního koncertu g moll, op. 33 Antonína Dvořáka • Veronika Vejvodová (str. 45)

Události

Ostravské dny 2013 • Jaroslav Šťastný (str. 65)

Malé ohlédnutí za velkými výkony duchovního festivalu v Olomouci • Jitka Kocůrková (str. 76)

Moravský podzim 2013 • Aneta Bendová, Jonáš Kucharský (str. 81)

Vídeňská státní opera sáhla po Pucciniho zlatokopeckém dramatu • Vladimír Čech (str. 88)

Vzpomínání na dirigenta Františka Jílka • Monika Holá (str. 93)

V rytmu přírodních struktur • Květoslava Horáčková (str. 97)

Kouzelný plamen svíce – Petrus van Schendel (1806–1870) • Kateřina Svobodová (str. 100)

Rozhovor

Mým hudebním nástrojem je film. Rozhovor s Barbarou Willis Sweete • Patricie Částková (str. 102)

Recenze

Gabriela Coufalová: Ať život náš je harmonií • Lenka Přibylová (str. 109)

CD: Agostino Steff ani: Stabat Mater • Petr Slouka (str. 111)

Infoservis (str. 114)

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.