„Dobrý manažer je umělcův neocenitelný spojenec,“ říká Véronique Firkusny

Cena: 10 Kč

rozhovor

opus musicum 3/2013

DANIELA PECLOVÁ

Véronique Firkusny se narodila českým rodičům
ve Švýcarsku a vyrůstala ve trojjazyčném
prostředí – českém, francouzském
a anglickém. Jejím otcem byl vynikající český
klavírista Rudolf Firkušný (1912–1994),
který patří k vrcholným představitelům české
klavírní interpretace ve světě. Véronique
Firkusny byla od dětského věku ponořena
v klasické hudbě, následně pracovala v oblasti
uměleckého managementu a vyučovala
též operní pěvce správné dikci. Od roku
2003 je publicistkou u Mary Lou Falcone Public
Relations specializující se na oblast klasické
hudby. S vášní pro cizí jazyky, hudbu
a literaturu pracovala na mnoha překladech
z českého jazyka do angličtiny, francouzštiny,
italštiny a němčiny. Na Barnard College
vystudovala italskou literaturu. V současné
době žije v New Yorku.

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.