Brněnská odbočka Svazu československých skladatelů v období pražského jara 1968

Cena: 20 Kč

studie

opus musicum 2/2012

JAN KARAFIÁT

Pražské jaro 1968 představuje v československých dějinách svébytný fenomén, který dlouhodobě
poutá pozornost jak laické, tak i odborné veřejnosti. Přestože v současné době již máme
k dispozici řadu odborných prací, které se tomuto období podrobně věnují, stále ještě existuje
poměrně velký prostor pro další bádání. K postupnému zmenšování tohoto prostoru chce
přispět i tato studie.1 Zabývá se doposud nereflektovanou problematikou hudebních institucí
v období pražského jara 1968; na konkrétním příkladu brněnské odbočky Svazu československých
skladatelů se snaží ukázat, jakým způsobem se instituce vyrovnávala se společenskopolitickými
změnami tohoto období.

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.