Byl v Čechách Cristoforiho klavír?

Cena: 20 Kč

studie

opus musicum 1/2012

PETR KOUKAL

Na sklonku roku 2010 vyšla výpravná, dlouho očekávaná kniha Bohuslava Čížka, která přináší
zatím nejúplnější přehled o historických klavírních nástrojích v našich zemích.1 V této
souvislosti se tak znovu vynořila zvědavá otázka, kdy se u nás kladívkový klavír objevil poprvé.
Čížkova práce, založená na soustavném průzkumu dochovaných exemplářů v muzeích,
zámcích a dalších institucích, však tuto odpověď zatím nepřináší; z kontextu knihy je patrné,
že to bylo nejspíše až hlouběji ve druhé polovině 18. století. Jenže první klavír vznikl už
před rokem 1700, takže možnost jeho dřívějšího výskytu na našem území by nebyla až tak
nepravděpodobná.

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.