CD Ediční řada Hudba Prahy 18. století

Cena: 10 Kč

recenze

opus musicum 1/2012

JANA PERUTKOVÁ

CD
Ediční řada
Hudba Prahy
18. století

Jan Josef Ignác Brentner:
Concertos & Arias
Collegium Marianum, Jana
Semerádová, Praha 2009, SU 3970-2.
Hana Blažíková – soprán

Václav Gunther Jacob
Missa Dei Filii
Capella Regia Praha, Robert Hugo,
Praha 2009, SU 3971-2.
Hana Blažíková, Barbora Sojková –
soprán, Petra Noskaiová – mezzosoprán,
Sylva Čmugrová – alt, Hasan El Dunia,
Ondřej Šmíd – tenor, Tomáš Král, Jaromír
Nosek – bas

Rorate coeli
Advent and Christmas in Baroque
Prague, Collegium Marianum,
Jana Semerádová, Praha 2009,
SU 4002-2.
Hana Blažíková – soprán, Kamila
Ševčíková – alt, Tomáš Král – baryton,
Marián Krejčík – baryton; Radek Rejšek –
pražská loretánská zvonkohra

František Jiránek
Concertos
& sinfonias
Collegium Marianum, Jana
Semerádová, Praha 2010, SU
4039-2.
Sergio Azzolini – fagot, Maria
Katarzhnova – housle, Jana Semerádová
– příčná flétna

Antonín Reichenauer
Concertos
Collegium 1704, Václav Luks, Praha
2010, SU 4035-2.
Sergio Azzolini – fagot, Xenia Löffler –
hoboj, Lenka Torgersen – housle

Antonín Reichenauer
Concertos II
Musica Florea, Marek Štryncl, Praha
2011, SU 4056-2.
Luise Haugk – hoboj, Jana Chytilová –
housle, Marek Špelina – příčná flétna,
Marek Štryncl – violoncello

Jan Dismas Zelenka
Sepolcri
Collegium Marianum, Jana
Semerádová, Praha 2011, SU 4068-2
Musica ad Sepulchrum Domini:
Immisit Dominus pestilentiam (ZWV
58, 1709), Attendite et videte (ZWV
59, 1712), Deus, dux fortissime
(ZWV 60, 1716)
Hana Blažíková – soprán, David Erler –
alt, Tobias Hunger – tenor, Tomáš Král
– bas

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.