Dechové nástroje bez mýtů a mystifikací

Cena: 20 Kč

studie

opus musicum 1/2012

JAN KAŠPAŘÍK

Hudební signály vnímá člověk se zdravým sluchovým orgánem dominantně jako vibrace
v rozsahu frekvencí 16–20000 Hz šířené vzduchem. Pro dokonalé rozeznání hudebního signálu
postačuje i výrazné omezení uvedeného rozsahu jak v oblasti nízkých, tak vysokých frekvencí.
Výsledná kvalita vnímaného signálu závisí dále zejména na zákonitostech jeho šíření
ve vzduchu (odrazy, ohyby na překážkách atd.) a funkci komplexního sluchového orgánu
(rozuměj včetně nervových spojů a mozkových center). Tato oblast bude zasluhovat zvláštní
pojednání, protože vysvětluje mnohé závažné jevy, které se nedaří objasnit na straně vzniku
a šíření signálu.

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.