Opus musicum 6/2010

Autor obálky: 
Monogramista T.D
Cena: 70 Kč

Vážení a milí čtenáři,

Goethe řekl, že architektura je zkamenělá hudba. Xenakis jeho výrok
obrátil a  napsal, že hudba je architekturou v  pohybu. Třetím krokem
ve sledu těchto permutací by mohl být vztah architektury k hudbě. Řešit
ho můžeme jak v abstraktní, tak v konkrétní, případně globální či lokální
poloze. V našem případě zůstaneme u kontinentálních evropských koncertních
sálů a operních domů. Texty publikované v tomto čísle Opus musicum
mapují aktuální i historickou problematiku koncepcí, staveb, rekonstrukcí
a provozu hudebních budov.
Mezi prvními texty, se kterými jsem se kdysi ucházel o publikování v Opus
musicum, byl i krátký historický přehled s názvem Koncertní sál pro Brno
– léta čekání, který tehdejší redaktorky zařadily jako reportáž. Věnoval se
refl exi aktuálního stavu projektu koncertního sálu pro Brno, který dnes
pod názvem Janáčkovo kulturní centrum pokročil o kousek dál. Z Brna se
přesuneme do historické budovy bratislavského Mestského divadla, industriálního
koncertního sálu v Bochumi a fantastickému projektu Elbphilharmonie
v  Hamburku. Dále se dočtete o  rekonstrukci Velkého divadla
v Moskvě, které má svůj geografi cky zrcadlový obraz v petrohradském Velkém
divadle. Večerem hudby a poezie pozapomenuté rakouské spisovatelky
moravského původu Marie von Ebner-Eschenbach v Lysicích nás provede
spoluautorka projektu Karolína Marešová.
Nezbývá tedy, než popřát vám všem, milí čtenáři, klidné zakončení roku
2010 s  chvilkou usebrání ve  svátečních dnech. Doufáme, že se hudební
revui Opus musicum letos dařilo živit vaši představivost, inspirovat vás
k přemýšlení a rozšiřovat vaše obzory. Vynasnažíme se o to i novém roce
2011.

Martin Flašar

OBSAH

Studie

Průmyslová katedrála v Bochumi versus Labská fi lharmonie v Hamburku • Tereza Horlitz (str. 6

Velké kulturní manko města Brna • Alena Veselá (str. 14)

Poznámky k hosťovaniu Národního divadla z Brna v prešporskom
Mestskom divadle v rokoch 1902 a 1905 • Jana Laslavíková (str. 19)

Большой театр? Большие театри! aneb Jak se staví v Rusku • Monika Holá (str. 32)

Súčasná scéna slovenského jazzu – II. díl • Yvetta Kajanová (str. 38)

Questenbergovi hudebníci v Brně – II. díl • Pavel Žůrek (str. 51)

Jaroměřický děkan Josef Joachim rytíř ze Stehna (1693–1778) a jeho pohřeb
Příspěvek k poznání lokální hudební kultury • Vladimír Maňas (str. 62)

Události

Stručná historie dlouhého čekání na brněnský koncertní sál • Jindřiška Bártová (str. 73)

Večer hudby a poezie rakouské spisovatelky moravského původu
Marie von Ebner-Eschenbach v Lysicích • Karolína Marešová (str. 78)

Silné zážitky pro málo lidí. Moravský podzim 2010 • Boris Klepal (str. 83)

Contempuls 2010 – prst na tepu hudby • Matěj Kratochvíl (str. 89)

Slzy nože, autostop a dýňové zjevení v Redutě • Boris Klepal (str. 93)

Sonic Evocation. Nový festival soudobé hudby v Brně • Filip Johánek, Peter Marek (str. 97)

Rozhovor

Slova Kříže. Rozhovor se skladatelem Slavomírem Hořínkou
a houslistkou Sophií Jaff é • Martin Flašar (str. 100)

Recenze

Jarmila Procházková: Janáčkovy Luhačovice. Genius loci et genius musicae • Kamil Bartoň (str. 105)

Leoš Janáček: Výlety páně Broučkovy • Miloš Zapletal (str. 108)

Hudbaby a Kapralova Quartet: Čekám Tě! • Zdeněk Král (str. 111)

Infoservis (str. 114)

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.