Opus musicum 1/2011

Autor obálky: 
Eduard Ovčáček
Cena: 70 Kč

Vážení a milí čtenáři,

začíná nám další ročník (neboť redaktoři časopisů nepočítají svůj životní
cyklus na roky, ale na ročníky) a vše nové obvykle vyžaduje jistý optimismus.
V  oblasti kultury, a  nejen té hudební, mnoho důvodů k  optimismu
nemáme. Jediná jistota, která nám zůstává, je ta, že kultura tu vždy byla
a  bude, protože je do  značné míry nezávislá na  vnějších zdrojích. To, co
kulturu skutečně vyživuje, vychází zevnitř, z  individuální či společenské
nutnosti, nikoliv z přerozdělování státních fi nancí. Na co by vnější fi nancování
vliv mít mohlo, je úroveň kultury. Známe kulturu lidovou, populární,
ale i vysokou. I když jsou dnes tyto kategorie poněkud mimo hru, měli bychom
si uvědomit, že tzv. vysoká kultura se mohla vyvinout jen v příznivých
ekonomických podmínkách. Nebýt osvícených panovníků (kteří ji sice
často používali jako prostředek reprezentace své politické moci, ale nechť),
šlechty, církevních fundací, ale i  individuálního fi nančního zázemí skladatelů,
vysokou kulturu bychom tu dnes neměli. Vyžaduje totiž hluboké
vzdělání, určitý etický standard, koncentraci, vytrvalost a spoustu volného
času. Přemýšlím-li o těchto podmínkách, nenacházím je mezi možnostmi
a prioritami naší dnešní společnosti, nebo jen ojediněle. Nemluvě o sdílených
konsenzuálních kánonických hodnotách, které tvoří referenční rámec
vysoké kultury. Co z  toho vyplývá pro nás? Odhlédneme-li od  škemrání
o dotace či vykřikování na veřejných demonstracích, je to hýčkání a kultivace
hodnot, o kterých se domníváme, že mají nejvyšší aspirace a kladou
na  člověka ty nejvyšší nároky. Snad jedině tak je možné roztáčet spirálu
vývoje kultury směrem nahoru, proti všeobecné tendenci. Pokusíme se, aby
Opus musicum i v tomto ročníku přispíval svým dílem k aktualizaci, prezervaci
a kultivaci našich společných hodnot.

Martin Flašar

OBSAH

Studie

Dětská opera Brundibár • Veronika Fousková (str. 6)

Minimal music a kreativní přístupy v hudební výchově • Gabriela Všetičková (str. 25)

Príspevok k novodobým dejinám slovenskej populárnej hudby • Oskar Lehotský (str. 40)

Události

Hudebněvědná kolokvia v Brně z pohledu česko-rakouských vztahů • Jiří Vysloužil (str. 53)

Lulu (S,s)chwarz versus panská pozitiva • Kristýna Celhofferová (str. 59)

Und es ward Licht aneb Haydnovo Stvoření na brněnském jevišti • Kateřina Hnátová (str. 64)

Janáčkovské hudební Druhotvary • Květoslava Horáčková (str. 68)

Rozhovor

Novákův stoletý klavírní Pan a jeho interpret Martin Vojtíšek • Ludmila Peřinová (str. 72)

Recenze

Christopher Hailey (ed.), Alban Berg and his World • Martin Flašar (str. 84)

Martin Horyna, Graduale ecclesiae Sancti Michaelis Opatoviensis Neo-Pragae.
Pars 18. • Vladimír Maňas (str. 86)

Dagmar Zelenková, Pedagogické aspekty interpretace barokní opery • Vítězslav Šlahař (str. 88)

Infoservis ( str. 90)

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.