Opus musicum 2/2011

Autor obálky: 
Eduard Ovčáček
Cena: 70 Kč

Vážení a milí čtenáři,

dne 26. února uplynulo čtyřicet let od úmrtí Josefa Berga, proto jsme se rozhodli
připomenout tohoto originálního brněnského hudebního skladatele
hned dvěma úvodními texty. Libretu Bergova oratoria Oresteia se věnuje
Peter Marek, autorem komentáře k uměnovědnému dialogu je Filip Johá-
nek. Změnou hudebního výraziva v  poslední dekádě tvorby Aloise Piňose
se zabývá Petr Matuszek. Jednu kapitolu historie olomouckého divadla
sumarizuje Lenka Křupková. Studie Vlasty Reittererové přináší poutavou
historii české fi lmové hudby s  důrazem na  fi lmový projekt Svatý Václav,
který vznikl k oslavě svatováclavského milénia. Peripetie zrodu tohoto ně-
mého fi lmu, k němuž složili hudbu Oskar Nedbal a Jaroslav Křička, zapadají
do doby vzniku zvukového fi lmu. Přestože byl Svatý Václav v tomto
smyslu anachronismem, představuje zajímavý umělecký artefakt a  vývojový
mezník a jako takový je hoden naší pozornosti. Film byl promítnut
i  s  živou orchestrální hudbou 28. 9. 2010 v  pražském Rudolfi nu, studie
nyní s odstupem času rekapituluje, mnohé doplňuje a zasazuje do historického
rámce. Několik recenzentů pro vás zhodnotilo nedávno proběhlé
operní premiéry a další události. Rozhovory jsme zařadili tentokrát dva,
prvním jsme chtěli vzpomenout v listopadu 2010 zesnulého polského skladatele
Henryka Góreckého. Jak blízko může mít výtvarník k hudbě, dokazuje
druhý rozhovor s  kostýmní výtvarnicí Inez Tuschnerovou, která se
vyznává ze své lásky k hudbě Leoše Janáčka. S Janáčkem je mnohonásobně
propojena, zejména svými kostýmními návrhy k inscenacím Janáčkových
oper. Recenzovali jsme rovněž pozoruhodnou oborovou monografi i Tanec
v  České republice, katalog Hábova díla a  písemností od  autorské dvojice
Spurný-Vysloužil a CD nahrávku anglické verze Otvírání studánek Bohuslava
Martinů. Otvírání studánek je rituálem vítajícím jaro, užijte si je
tedy i vy. A my, redaktoři, jen tajně doufáme, že jedním z vašich jarních
rituálů je obnovení předplatného hudební revue Opus musicum pro další
kalendářní rok.

Kateřina Hnátová

OBSAH

Studie

Josef Berg a jeho dosud neznámé libreto oratoria Oresteia • Peter Marek (str. 6)

Josef Berg, Bruno Cempírek a Alois Piňos: Uměnovědný dialog • Filip Johánek (str. 16)

Změna hudebního výraziva v posledních deseti letech
tvorby Aloise Piňose • Petr Matuszek (str. 28)

Olomoucké divadlo za vedení Carla Sticka • Lenka Křupková (str. 39)

Film Svatý Václav a jeho místo v historii českého filmu
a filmové hudby • Vlasta Reittererová (str. 49)

Události

Divadlo na Vídeňce vzdalo hold Rameauovi a Lullymu • Vladimír Čech, Karla Hofmannová (str. 64)

Figarova svatba, vila Tugendhat a inscenační balast • Boris Klepal (str. 70)

Znovuzrození Oskara Nedbala • Ludmila Peřinová (str. 73)

Sklo vyteklo z prasklé vany • Filip Johánek (str. 77)

Expozice nové hudby 2011 • Peter Marek (str. 80)

Evžen Oněgin není pro studenty • Boris Klepal (str. 83)

Rozhovor

Přemýšlím, jestli to všechno má ještě vůbec cenu… H. M. Górecki • J. Kopecký, P. Špalek (str. 87)

Janáčkovu hudbu miluji. Rozhovor s Inez Tuschnerovou • Kateřina Hnátová (str. 92)

Recenze

Tanec v Čechách • Kateřina Hnátová (str. 97)

Alois Hába: A Catalogue of the Music and Writings. • Martin Flašar (str. 99)

CD Bohuslav Martinů: Songs on Moravian Folk Poetry.
CD Opening of the Wells • David Kozel (str. 100)

Infoservis (str. 102)

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.