Opus musicum 3/2011

Autor obálky: 
Eduard Ovčáček
Cena: 70 Kč

Vážení a milí čtenáři,

sedm ročníků časopisu znamená v  případě Opus musicum dvaačtyřicet
jednotlivých čísel. Přesně anebo alespoň přibližně tolik jsem jich připravoval
ve  funkci redaktora této hudební revue. Věřte, že je to pořádná porce
energie a času. Do redakce sídlící na Mečové ul. 5 v historickém centru
Brna jsem nastupoval na  místo Svatavy Šenkové v  průběhu roku 2004.
Na pozici starší redaktorky tehdy byla Jana Janulíková, která mě zasvětila
do specifi k provozu časopisu. Od té doby se v chodu časopisu změnilo snad
všechno. Dnes jsem v pozici služebně staršího redaktora já a mojí spolupracovnicí
je Kateřina Hnátová. Redakci tvoří dva redaktoři, jeden korektor
a administrátorka. Časopis také obnovil redakční radu, která se schází
dvakrát ročně. V současnosti je Opus musicum odborným recenzovaným
časopisem, který se ale nemusí obávat otevřít ani laik či hudební amatér
(myšleno v  původním významu milovník hudby). Opus musicum vždy
existoval z  nadšení a  potřeby úzké komunity autorů komunikovat mezi
sebou a svými čtenáři. Věřím, že v tomto okamžiku jsem vyčerpal vše, co
jsem časopisu mohl a chtěl dát. Rozhodl jsem se tedy postoupit své místo
mladšímu kolegovi, který do jeho chodu a obsahu vnese své vlastní nápady,
étos a energii. Opus musicum bude i nadále odborným časopisem rozšířeným
o kritiku aktuálního dění, publikací a AV nosičů. Toto číslo se věnuje
aktuálním otázkám staré hudby (jakkoliv to může znít jako kontradikce),
zejména upozorňuji na – v pořadí již druhou – „operu“ A. Vivaldiho zrekonstruovanou
šéfem souboru Hofmusici Ondřejem Mackem a  recenzi
komentovaného českého překladu dvou Saint-Lambertových traktátů o hře
na  cembalo, jehož autorkou je Jana Franková. Opus musicum nedávno
oslavil čtyřicítku a zdá se být v dobré kondici. Přeji vám, abyste ho i nadále
vnímali jako svůj časopis, protože bez čtenářů ztrácejí texty i jejich autoři
smysl.

Martin Flašar

OBSAH

Studie

Slavnosti v Jaroměřicích a Holešově roku 1739 ve světle
šlechtické korespondence • Vladimír Maňas (str. 6)

L’Unione della Pace, e di Marte – Vivaldiho hold francouzskému králi • Ondřej Macek (str. 13)

Rezidence Řádu německých rytířů v Bruntále jako centrum zámecké hudební kultury
ve Slezsku na přelomu 18. a 19. století • Markéta Wiesnerová (str. 18)

Hrabě Johann Adam Questenberg (1678-1752) a jeho kontakty s italskou
hudební kulturou • Jana Perutková (str. 34)

Komponování ve třídách - I. díl • Jaromír Synek (str. 46)

Události

Několik slov o putování a hudbě Karla Husy • Jiří Vysloužil (str. 58)

K operní dramaturgii JAMU Brno z pohledu funkcí umělecké kritiky • Miloš Schnierer (str. 61)

Nové, objevné propojení vizuálního a zvukového • Jiří Valoch (str. 66)

Velikonoční festival duchovní hudby – často spíš společenská
než hudební událost • Boris Klepal (str. 73)

Turandot a mnoho scénických hádanek • Boris Klepal (str. 78)

Nebojte se, že vás soudobá hudba neosloví. MusicOlomouc 2011 • Alice Ondrejková (str. 81)

Rozhovor

La Dafne – stile antico e (un poco) moderno • Martin Flašar (str. 85)

Recenze

Václav Kapsa: Hudebníci hraběte Morzina. K dějinám šlechtických kapel
v Čechách v době baroka. • Jana Perutková (str. 89)

Pan de Saint-Lambert. Pravidla hry na cembalo
a Nové pojednání o doprovodu na cembalo, varhany a jiné nástroje. • Martin Flašar (str. 91)

CD Voříšek: Missa solemnis in B, Tomášek: Messa con Graduale et Off ertorio.
Musica Florea, 2010. • Irena Veselá (str. 92)

Infoservis (str. 94)

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.