Opus musicum 4/2011

Cena: 70 Kč

Vážení a milí čtenáři,

prázdninové číslo Opus musicum je věnováno vzájemnému prolínání
hudby a techniky. Mnoho jedinečných informací přináší studie o elektroakustické
hudbě brněnského skladatele Miloslava Ištvana, který technické
zvuky inkorporoval do  několika svých kompozic. Další studie se zabývá
hudebními souzvuky z pohledu zvukového spektra. Nad současnými problémy
hudebního skladatele se zamýšlí v  Americe žijící Karel Husa, který
je srpnovým jubilantem. Tím zářijovým je potom Pavel Blatný, jemuž
se ve své krátké analytické studii věnuje Martin Flašar. V bloku událostí
jsme pro vás připravili zhodnocení uplynulé sezóny ve vídeňské Staatsoper,
k  červnové premiéře opery La Dafne v  brněnské Redutě se vrací Miloš
Štědroň a Brněnský varhanní festival tradičně zhodnotila Hana Bartošová.
Od kolegů Grossmanna a Vrkoče máme zprávu o festivalu Forfest a o kroměřížském
kolokviu. Od  loňského října neobsazený post ředitele Filharmonie
Brno byl na počátku června 2011 konečně obsazen. Jedenáctičlenná
komise vybrala ve  druhém kole z  pěti kandidátů pražského hudebního
skladatele Zbyňka Matějů, s  nímž přinášíme krátký rozhovor. Na postu
ředitele nahradí Davida Marečka, jenž odešel do  čela České fi lharmonie.
Doufejme, že Marečkem vysoko nasazenou laťku se podaří udržet. V rubrice
recenzí přinášíme zhodnocení knižní publikace o  ostravské hudební
kultuře a CD nahrávky Händelových árií v podání amerického kontratenoristy
Bejuna Mehty. Snad vás prázdninové čtení zaujme a zpestří vám
deštivé dny, kterých je letos v  létě opravdu příliš mnoho. Letní hudební
festivaly a vodní živly bojují o to, čí záplavy budou toto léto mohutnější,
festivaly z toho však bohužel nevycházejí vítězně. Přesto vás o některých
z  nich budeme informovat v  příštím čísle. Do  té doby prožijte příjemný
zbytek léta a zaplavujte nás nadále čtenářskou přízní – tento jediný druh
záplav nás těší.

Kateřina Hnátová

OBSAH

Studie

K elektroakustickým kompozicím Miloslava Ištvana • Radomír Ištvan (str. 6)

Hudební souzvuk z pohledu zvukového spektra • Petr Pařízek (str. 22)

Problémy dnešního skladatele • Karel Husa (str. 30)

Starý zpěv nestárnoucího Pavla Blatného • Martin Flašar (str. 37)

Komponování ve třídách – II. díl • Jaromír Synek (str. 44)

Události

Tři vrcholy uplynulé sezóny ve Wiener Staatsoper • Boris Klepal (str. 54)

La Dafne – razance jako před čtyřmi sty lety • Miloš Štědroň (str. 62)

Reflexe Forfestu 2011 • Jan Grossmann (str. 65)

Vzpomínka na kroměřížské kolokvium 2011 • Jan Vrkoč (str. 72)

Ohlédnutí za Brněnským varhanním festivalem 2011 • Hana Bartošová (str. 75)

Rozhovor

Necítím nutnost okamžitých změn…
Rozhovor s novým ředitelem Filharmonie Brno Zbyňkem Matějů • M. Flašar, K. Hnátová (str. 79)

Recenze Ostravská hudební kultura od konce 19. století do současnosti. • Luděk Zenkl (str. 82)

CD Bejun Mehta: Ombra cara • Jana Perutková (str. 86)

Infoservis (str. 88)

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.