Opus musicum 6/2011

Autor obálky: 
Eduard Ovčáček
Cena: 70 Kč

Vážení a milí čtenáři,

pro každý obor lidského poznání je přirozené, že se v průběhu času vyvíjí
a můžeme to pozorovat i na příkladu hudební vědy. Je zřejmé, že v době,
kdy se muzikologie etablovala jako univerzitní disciplína, měla jinou
podobu (tzn. předmět, metody a cíle) než dnes. Přesto však existují oblasti
výzkumu, které obor provází již od jeho počátků a aktuální budou nepochybně
i  v  budoucnu. Právě do  této sféry patří heuristika a  s  ní spojená
ediční problematika, jež tematicky spojuje tři studie posledního letošního
čísla hudební revue Opus musicum. Pražská muzikoložka Jana Vojtěšková
přináší vhled do korespondence Franze Liszta k pražskému provedení
oratoria Legenda o sv. Alžbětě, Jiří Zahrádka seznamuje s monumentálním
projektem kompletní kritické edice korespondence Leoše Janáčka a badatelská
dvojice Lubomír Spurný a Vlasta Reittererová referuje o zpracová-
ní pozůstalosti Aloise Háby. Přestože studie Jany Spáčilové není primárně
heuristická, vychází z důkladného studia pramenů a literatury – na tomto
základě autorka shrnuje poznatky o  operních divadlech na  Moravě
v 1. polovině 18. století. V rubrice událostí jsme se tentokrát zaměřili především
na  hudební festivaly. Přinášíme reportáže z  Prahy (Mezinárodní
festival koncertního melodramu a Contempuls), Brna (Moravský podzim),
Olomouce (Podzimní festival duchovní hudby), ale také z  německého
Bayreuthu, kde byl v rámci Bayreuther Festspiele uveden Wagnerův Tannhäuser
v režii Sebastiana Baumgartena. Radek Tomášek pro vás připravil
rozhovor s americkým perkusionistou Glenem Velezem a vokalistkou Lori
Cotler. Čeká na vás i stálá rubrika recenzovaných knih a CD. Nezbývá tedy,
než vám popřát pěkné vánoční svátky a  klidné zakončení kalendářního
roku. Pevně věříme, že vás zájem o hudbu neopustí ani v nadcházejícím
roce, a tak si čas od času pustíte svou oblíbenou desku, zajdete na koncert,
přečtete knihu nebo text v hudební revue Opus musicum. A vězte, že články
do prvních čísel roku 2012 pro vás chystáme už v tomto předvánočním
čase.

Jan Karafiát

OBSAH

Studie

Korespondence Franze Liszta k pražskému provedení
Legendy o sv. Alžbětě v roce 1866 • Jana Vojtěšková (str. 6)

Kompletní kritická edice korespondence Leoše Janáčka • Jiří Zahrádka (str, 20)

Řeč autografů: k problematice zpracování pozůstalosti Aloise Háby • Reittererová, Spurný (str. 31)

Operní divadla na Moravě v 1. polovině 18. století
– současný stav vědomostí a perspektivy dalšího výzkumu • Jana Spáčilová (str. 38)

Události

Další skandál v Bayreuthu: Tannhäuser mezi lidskými exkrementy
a bioplynem • Vladimír Čech, Karel Ludvík (str. 55)

Mezinárodní festival koncertního melodramu Praha
experimentoval s prostorem • Věra Šustíková (str. 62)

Moravský podzim 2011. Refl exe mezinárodního hudebního
festivalu • Miloš Zapletal, Jan Karafiát (str. 66)

Rok Richarda Nováka • Boris Klepal (str. 74)

Svátek duchovní hudby v Olomouci po osmnácté • Jitka Kocůrková (str. 78)

Návrh na změnu partitury • Helena Musilová (str. 83)

Festival Contempuls 2011 • Matěj Kratochvíl (str. 86)

Rozhovor

Ve zdánlivě jasně daných rolích se často prolínáme.
Glen Velez a Lori Cotler • Radek Tomášek (str. 89)

Recenze Lionel Pike: Tudor Anthems • Jana Slimáčková-Michálková (str. 94)

Jiří Kopecký: Opery Zdeňka Fibicha z devadesátých let 19. století • Veronika Vejvodová (str. 96)

CD Bedřich Smetana: Tajemství • Miloš Zapletal (str. 99)

Infoservis (str. 102)

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.