Hudební sbírka a půjčovna Carla Winikera

Cena: 20 Kč

studie

opus musicum 3/2013

KATEŘINA SMÉKALOVÁ, LUCIE VOKŘÍNKOVÁ

Jméno Carla Winikera (1807–1877) je známé především v souvislosti s jeho tiskárnou a s vydavatelstvím,
do jejíž produkce patřilo mj. vydání Sušilových a Bartošových sbírek písní. Určitou
dobu bylo součástí této významné firmy také knihkupectví, jehož počátky zasahují do konce
18. století, a dále půjčovna hudebnin „Carl Winiker’s Musikalien-Leih-Anstalt“ zřízená roku
1841. Právě půjčovna je předmětem této studie, která se zabývá otázkou její historie a původní
sbírkou, jež je dnes součástí rozsáhlého fondu hudebnin Moravské zemské knihovny v Brně.

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.