Infoservis 2/2012

Cena: 10 Kč

Inovace uměnovědných studijních oborů
na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity

V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byla pro studijní program
Obecná teorie a dějiny umění a kultury na Filozofi cké fakultě Masarykovy univerzity
získána podpora 20.176.321,- Kč pro projekt Inovace uměnovědných oborů. Tříletý projekt je
realizován od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2014.

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.