Jak říci: "Vše nejlepší"? Koncertem!

Cena: 10 Kč

události

opus musicum 2/2012

KATEŘINA SMÉKALOVÁ

22. února 2012 uspořádala v Besedním domě
Filharmonie Brno ve spolupráci s Masarykovou
univerzitou a Konzervatoří Brno slavnostní
koncert k 70. narozeninám skladatele
a významného muzikologa Miloše Štědroně,
kterého není zapotřebí veřejnosti dlouze
představovat. Slavnostní koncert byl pojat
opravdu s grácií a byla tak vzdána patřičná
pocta této výjimečné osobnosti brněnské
hudební scény. O oblíbenosti muzikologa,
skladatele a vynikajícího pedagoga svědčila
i hojná účast jindy ne tak zaplněného sálu
Besedního domu.

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.