"Když není pro, bude tedy, třeba i nevědomě, proti."

Cena: 20 Kč

opus musicum 2/2012

VIKTOR PANTŮČEK

Vznik brněnské odbočky Svazu
československých skladatelů 1949–1951

Za finančního přispění Grantové agentury České republiky (408/09/0484) byla na stránkách
www.musicologica.cz/dkchk zpřístupněna databáze, která umožňuje vkládání, evidenci
a rejstříkování archivních materiálů k české hudební kultuře po roce 1945. Součástí je též
on-line katalog, nabízející badatelům možnost prohledávání materiálů za pomoci jmenných,
skladebných, místních a událostních rejstříků, jakož i podle data a klíčových slov. Takto koncipovaný
projekt je začátkem nekončící práce na zmapování hudebního dění v totalitou zmítané
společnosti poválečného Československa.

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.