Moravská hudbymilovná aristokracie v 1. polovině 18. století a její vztah ke světským hudebně dramatickým produkcím

Cena: 20 Kč

studie

opus musicum 3/2013

JANA PERUTKOVÁ

Morava byla v první polovině 18. století křižovatkou, kterou procházelo množství kulturních
vlivů. V oblasti provozování opery sem pronikal zejména italský repertoár, a to jak přes
hlavní město habsburské monarchie Vídeň, tak také přímo z Itálie. Docházelo pochopitelně
také ke kontaktům s operním životem v hlavním městě českého království Praze a rovněž se
slezskou Vratislaví. Od dvacátých let 18. století existovalo na tomto rozlohou nevelkém území
hned několik lokalit, kde se pěstovala dlouhodobě opera: Questenbergovy Jaroměřice nad
Rokytnou, Kroměříž a Vyškov jakožto sídla olomouckého biskupa Wolfganga Hannibala kardinála
Schrattenbacha, Holešov hraběte Franze Antona Rottala a Brno, kde provozoval operu
impresário Angelo Mingotti. Morava tak byla regionem, v němž intenzita operního provozu
byla – přinejmenším ve 30. letech 18. století – zřejmě nejčetnější ve střední Evropě.

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.