Mozart v Brně

Cena: 10 Kč

rozhovor

opus musicum 2/2012

KVĚTOSLAVA HORÁČKOVÁ

Rozhovor s Kurtem Gebauerem

Absolvent a nynější profesor Akademie
výtvarných umění v Praze Kurt Gebauer (nar.
1941) patří k nejvýznamnějším osobnostem
českého sochařství druhé poloviny 20. století
a současnosti. Jeho dílo se řadí k linii tzv. české
grotesky, figurální témata často zpracovává
s ironií a trpkým vtipem – vedle cyklu zvětšených
trpaslíků je asi nejtypičtější v tomto
směru Dobře krmená rybka z roku 1974 nebo
slavné „dámské“ sousoší Český rybník (1988).
Řada jeho soch představovala ostrou politickou
ironii, zejména Zdraviči nebo Obludy z let
1987–88. V českém prostředí je průkopníkem
tzv. měkké plastiky, už od r. 1969 vytvářel
fi gurální sochy ušité z textilu a vycpané dalšími
materiály. Gebauerovy práce jsou zastoupeny
mj. v Moravské galerii v Brně a v roce
jeho sedmdesátin představila podstatný výběr
z jeho tvorby brněnská Galerie Ars. Z Ateliéru
veškerého sochařství profesora Kurta Gebauera
na Vysoké škole uměleckoprůmyslové
v Praze vzešly mnohé výrazné osobnosti současného
umění, například Jan Stolín, Lenka
Klodová či David Černý.

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.