MusicOlomouc popáté

Cena: 10 Kč

události

opus musicum 3/2013

ALICE ONDREJKOVÁ

Takto prozaicky začíná úvodní slovo předsedy
festivalového výboru Jana Vičara.
MusicOlomouc, polystylový a polyžánrový
festival soudobé české a světové experimentální,
jazzové a alternativní hudby konce
20. a počátku 21. století, skutečně slaví své
malé jubileum. Po pěti letech vyspěl ve významnou
hudební událost odehrávající
se vždy ve druhé polovině měsíce dubna
v prostorách Uměleckého centra Univerzity
Palackého v Olomouci, případně jiných lokalitách
s univerzitním prostředím spjatých
a v neposlední řadě také v sále Moravské
filharmonie Reduta. Realizaci od samého
počátku zabezpečují pedagogové a studenti
Katedry muzikologie Filozofické fakulty
Univerzity Palackého, kteří ve svém úsilí
o vytvoření adekvátních podmínek pro fungování
takovéto rozsáhlé hudební akce ušli
již značný kus cesty, a nutno s potěšením
konstatovat, že jejich dílo se daří.

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.