Obyčtovská želva a její varhany

Cena: 20 Kč

studie

opus musicum 1/2012

JIŘÍ MILOTA

Obyčtovská želva a její varhany

Organologická sonda do hudební kultury malé
venkovské farnosti na Českomoravské
vysočině od poloviny 18. století do
současnosti.

Stavba nových varhan je počinem zpravidla velmi nákladným, dlouhodobě plánovaným
a očekávaným, proto je pro farnost vždy velkou událostí. Když se pak dílo podaří, varhaníci
a organologové si u kůrových dveří podávají kliku, natáčí se desky a dělají se plány do budoucna.
Instalace nového nástroje však bývá dobrou příležitostí i k pohledu do minulosti, k určité
rekapitulaci vztahu farní obce ke svým varhanám a varhaníkům. Stav varhan a varhanní hudby
totiž vypovídá o kultuře místa v daném období daleko více, než velikost kostela nebo výše
kostelního jmění.

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.