Opus musicum 1/2014

Autor obálky: 
Petr Veselý
Cena: 70 Kč

Vážení a milí čtenáři,

začátek roku přináší již 46. ročník hudební revue Opus musicum.
Na  obálkách nového ročníku se budete pravidelně setkávat s  kresbami
výtvarníka Petra Veselého, který se vrací ke  spolupráci s  časopisem
po  mnoha letech. Obsah hudební revue zachovává loňskou strukturu,
největší část je vyhrazena studiím, následují události, text z  Moravské
galerie, rozhovor, recenze knih a CD nahrávek a samozřejmě závěrečný
infoservis a barevná inzerce. Jsme rádi, že s novým ročníkem se nám podařilo
vrátit na  stránky časopisu texty renomovaných brněnských muzikologů
– Jiřího Sehnala, Miloše Štědroně a  dalších. Prostor jsme dali
i mladé generaci, zejména studentům doktorských studijních programů.
Hodláme pokračovat i v tradici uveřejňování textů mimobrněnských kolegů
– tentokrát si můžete přečíst recenze pražských muzikologů Anny
Šerých a  Jaromíra Havlíka. Užší vztahy se snažíme navázat i  s  Filharmonií
Brno, proto v tomto čísle přinášíme poutavý rozhovor s ředitelkou
Marií Kučerovou a navíc reportáž z velkého turné orchestru po Japonsku,
kterou připravil houslista Leoš Zavadilík. Filharmonie Brno se nakonec
týkají i sociologické průzkumy publika festivalu Moravský podzim
ve studii Petra Dimitrova. Čeká vás tentokrát opravdu spousta zajímavé-
ho čtení, přejeme vám tedy příjemnou čtenářskou atmosféru a úspěšný
rok 2014 plný pohody a radosti nejen z hudby.

Kateřina Hnátová

OBSAH

Studie

Diskantisté kláštera Heiligenkreuz a Tataři v roce 1683 • Jiří Sehnal (str. 6)

Sarriho opera Didone v Brně (1734)
a její rekonstrukce pro novodobé provedení (2014) • Jana Spáčilová (str. 18)

Václav Kalous - Simon a Sancto Bartholomeo (1715–1786) • Miroslav Lukeš (str. 31)

Unum Instrumentum antiquum cujus nomen ignoratur… Dochované hudební nástroje
z klášterů v Oseku a Strahově na základě dobových inventářů • Tereza Berdychová (str. 57)

Publikum festivalu Moravský podzim 2013 v souvislostech • Petr Dimitrov (str. 74)

Události

Nová vídeňská Kouzelná fl étna vyvolává hlasitý smích • Vladimír Čech (str. 98)

Tomáš Vtípil feat. Miloslav Ištvan Quartett: křest CD Syntax error • Jonáš Kucharský (str. 101)

Nové pražské nastudování Tannhäusera 160 let po české premiéře • Anna Šerých (str. 105)

Filharmonie Brno opět v Japonsku • Leoš Zavadilík (tr. 110)

Rolling Stones přijeli píchnout s velkým úklidem 18. 8. 1990 • Marta Sylvestrová (str. 114)

Rozhovor

První rok v čele Filharmonie Brno. Rozhovor s ředitelkou Marií Kučerovou • Kateřina Hnátová (str. 116)

Recenze

Eva Vičarová: Hudba v olomoucké katedrále 1872–1985 • Jaromír Havlík (str. 122)

Jiří Sehnal: Adam Michna z Otradovic – skladatel • Miloš Štědroň (str. 124)

Paweł Gancarczyk – Lenka Hlávková-Mráčková – Remigiusz Pośpiech (eds.):
The Musical Culture of Silesia before 1742.
New Contexts – New Perspectives • Vladimír Maňas (str. 127)

CD: Jan Vičar: Ej Janku (skladby pro sbor) • Tatiana Škapcová (str. 131)

Infoservis (str. 134)

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.