Opus musicum 1/2015

Autor obálky: 
Zdeněk Sýkora
Cena: 70 Kč

Vážení a milí čtenáři,

nový rok může potvrdit trvanlivost starých hodnot a osvědčených postupů,
ale leckdy přináší i nové pohledy, nečekané syntézy a inspirativní
průniky. Právě ony průniky by mohly být klíčovým slovem hned pro ně-
kolik textů v prvním letošním čísle Opus musicum. Vasyl Barvinskyj ‒
spojnice ukrajinské a české hudební kultury; Počátek románu ‒ vzájemné
inspirace výtvarného, literárního a hudebního umění; německá hudební
Olomouc 2. poloviny 19. století – linie separující preference německého
a českého etnika. Mimochodem linie Vás budou provázet na obálkách
naší hudební revue po celý rok 2015, a to na kresbách výtvarníka Zdeň-
ka Sýkory. Jeho barevné linie působí grafi cky a zároveň snově, stávají se
paralelou k myšlenkovým liniím a proudům uvnitř našeho časopisu, organicky
do něho vrůstají. V kontaktu s výtvarným uměním zůstaneme
letos i v pravidelné rubrice, kterou pro nás připravují kurátoři Moravské
galerie. Ostatní rubriky najdete rovněž beze změn: studie, události,
rozhovor, recenze, infoservis. Nesmírně poutavý rozhovor s americkým
muzikologem Michaelem Beckermanem přináší celou řadu nadčasových
otázek a impulzů, které by bylo možno aplikovat i na jiná odvětví a obory,
nejen na muzikologii. Sdílíme zejména jeho tezi o tom, že hudba není
pouze abstraktní estetická entita, ale něco, co mnohostranně komunikuje.
Právě díky tomu vám můžeme zprostředkovat recenze festivalů a operních
představení, CD i DVD nahrávek. Ať už se jedná o hudbu živou či
záznam, vždy tu bude posluchač a recenzent, následně potom čtenář
a  recipient. Role však nejsou tak přísně rozdělené, jak by se mohlo na
první pohled zdát: recipient se může stát tvůrcem, výkonný umělec recipientem.
Ať už si své role v roce 2015 zvolíte jakkoliv, vychutnávejte si je
ve zdraví a pohodě.

Kateřina Hnátová

OBSAH

Studie

Beethoven jako symbol základu neměctví. K provádění děl skladatele
v olomoucké německé hudební kultuře 2. poloviny 19. století • Lenka Křupková (str. 6)

Vasyl Barvinskyj, ukrajinský žák Vítězslava Nováka • Petr Ch. Kalina (str. 18)

Počátek románu. Úloha výtvarného námětu pro Janáčkovu druhou operu • Petra Kočová (str. 38)

Události

Opera Diversa. Jeden z pohľadov na sezónu podzim 2014 • Tatiana Škapcová (str. 50)

Festival Janáček Brno 2014 byl divácky i dramaturgicky úspěšný • Karla Hofmannová (str. 58)

Novému vídeňskému Rigolettovi hrozil totální kolaps • Vladimír Čech (str. 68)

27. ročník Mezinárodního festivalu koncertního melodramu Praha • Věra Šustíková (str. 74)

Donizettiho Maria Stuarda v Ostravě • Karla Hofmannová (str. 78)

Ozvučnice aneb z historie sbírky Uměleckoprůmyslového muzea • Andrea Husseiniová (str. 82)

Rozhovor

„Možná právě naše chyby a selhání jsou pro další směřování důležitější než úspěchy.“
Rozhovor s Michaelem Beckermanem • Jiří Kopecký (str. 84)

Recenze Vlasta Reittererová – Lubomír Spurný: Alois Hába (1893–1973).
Mezi tradicí a inovací • Silvana Karafiátová (str. 88)

Paul Johnson: Mozart • Lukáš Vytlačil (str. 90)

Jiří Kopecký – Jaromír Synek – Vít Zouhar: Hudební hry jinak.
Tvořivé hry a modelové projekty elementárního komponování • Michal Slováček (str. 92)

CD Jommelli: Kantaten • Lukáš Vytlačil (str. 96)

DVD Gaetano Donizetti: Anna Bolena (Anna Netrebko, Elīna Garanča) • Vladimír Čech (str. 98)

Infoservis (str. 101)

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.