Opus musicum 1/2016

Autor obálky: 
Miroslav Šnajdr
Cena: 70 Kč

Vážení a milí čtenáři,

nový kalendářní rok 2016 přichází ruku v ruce s dalším ročníkem hudební revue Opus musicum. Obálky osmačtyřicátého ročníku budou zdobit kresby Miroslava Šnajdra. Výtvarník a hudebník v jedné osobě zvolil partituru Janáčkova Smyčcového kvartetu č. 1 z podnětu L. N. Tolstého „Kreutzerovy sonáty“ a svébytnými zásahy do partitury vyjádřil svůj individuální prožitek z konkrétní hudby. Existuje celá řada způsobů, jak hudbu prožívat. Některé z nich vám zprostředkovaně přinášíme v rámci textů na našich stránkách. I v letošním roce jsme zachovali obvyklou strukturu jednotlivých rubrik. V tomto čísle jsme však přeci jen poněkud nezvykle do rubriky událostí zařadili Kritickou reakci Kabinetu hudební historie Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i., na studii Jiřího Zahrádky uveřejněnou v posledním loňském čísle tohoto časopisu. Žádosti o uveřejnění této reakce jsme vyhověli, neboť je v souladu s naší snahou, aby hudební revue Opus musicum byla živým diskusním fórem, prostorem pro setkávání různých pohledů, názorů, stanovisek. Možná tato odborná diskuse zůstane osamocenou událostí, ale nebránili bychom se ani tomu, kdyby komunikace odborníků z jednotlivých muzikologických či uměnovědných disciplín stvořila samostatnou rubriku. Hudební věda se jako celá řada jiných vědních disciplín nachází v kritickém bodě, v němž musí nastínit, kudy se bude ubírat dál. A ze všeho nejdříve by si to měli vyjasnit mezi sebou muzikologové sami. Opus musicum jim k tomu může poskytnout prostor. Myslitelé byli odjakživa příslušníky rozmanitých fi lozofi ckých škol a hnutí, církevních řádů, posléze reprezentovali a hájili národní zájmy, dnešní doba přináší příslušnost k institucím (akademickým pracovištím, vydavatelským domům apod.). A dokud budou tyto entity existovat, bude jistě probíhat permanentní diskuse. Přejeme všem našim čtenářům úspěšný a inspirativní rok 2016 prožitý ve zdraví, spokojenosti a potěšení z komunikace.

Kateřina Hnátová

OBSAH

Studie

Dobový soupis motet Nicolause Zangia z roku 1608 a jeho souvislosti • Vladimír Maňas (str. 6)

Holdovací serenata Il natal di Giove (1748) jaroměřického skladatele Carla Müllera • Michaela Macháčková (str. 22)

Druhý život Karla IV. v hudbě • Viktor Velek (str. 46)

Události

Kritická reakce Kabinetu hudební historie Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i.
na studii Jiřího Zahrádky uveřejněnou v časopisu Opus musicum • (str. 71)

Několik poznámek k výroční konferenci České společnosti pro hudební vědu • Karel Dichtl (str. 76)

Ze žlutýho tesilu sukýnku si ušiju. Oděvní koncepty Michala Švarce • Andrea Březinová (str. 80)

Rozhovor

„Umění je vlastně permanentní odchylka od normy.“
Rozhovor s Milošem Štědroněm • Kateřina Hnátová (str. 82)

Recenze

Fridrich Bridelius: Jesličky Staré nové písničky • Jiří Sehnal (str. 88)

Ludmila Kroupová: Písňová tvorba Antonína Dvořáka (analýza vybraných cyklů) • Tomáš Bandžuch (str. 91)
Jozef Vereš a kol. (ed.): Hudba – integrácie – interpretácie č. 17 • František Turák (str. 93)

Jozef Vereš a kol. (ed.): Hudba – integrácie – interpretácie č. 18 • František Turák (str. 96)

CD Ensemble Opera Diversa. Jan Novák Vol. 1 • Kateřina Hnátová (str. 99)

Infoservis (str. 102)

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.