Opus musicum 1/2017

Autor obálky: 
Ivan Kafka
Cena: 70 Kč

Vážení a milí čtenáři,
do nového roku 2017 vstupuje Opus musicum ve znamení tradice oživené ně-
kolika novinkami. Letošní ročník naší hudební revue bude provázán s fotografi
emi instalací výtvarníka Ivana Kafky, průkopníka site-specifi c art, land
art a konceptuálního umění. Na obálkách se tak budete setkávat s instalacemi,
které vystřídají kresby a grafi ky minulých ročníků. Vzhledem k tomu, že
nám v posledních měsících přišlo do redakce několik textů, jejichž zaměření
nevyhovovalo ani jedné ze stávajících rubrik, zrodila se rubrika nová, kterou
jsme nazvali Odborné zprávy. V ní se budete nejčastěji setkávat s informacemi
o vydavatelské problematice, stavu vydávání souborných edic, mnohdy přibudou
doplňující údaje k nedávným výzkumům, které by jinak nevydaly na samostatnou
studii. Zkrátka – bylo by škoda, kdyby některá zjištění badatelů
zůstala ve  vzduchoprázdnu jen proto, že formální pravidla či jiné okolnosti
brání jejich ukotvení do širšího kontextu. Pozornému oku jistě neuniknou ani
drobné změny v  grafi cké úpravě sazby. Co se týče obsahové stránky, uveřej-
ňujeme v prvním letošním čísle tři studie, které přinášejí srovnání středově-
kých neumových pramenů, zmapování folklorních inspirací v díle hudebního
skladatele Otmara Máchy a konečně osvětlení procesu počítačem asistovaného
komponování. Dočtete se rovněž o dvou událostech – mezinárodním festivalu
koncertního melodramu a konferenci věnované inspirativní osobnosti muzikologa
Jiřího Fukače (1936–2002) – právě on byl jmenován prvním odpovědným
redaktorem Opus musicum při jeho založení v  roce 1969. Připomeňme
na tomto místě fakt, že naše hudební revue vychází nepřetržitě od tohoto roku
dodnes. Součástí této cenné tradice jste i vy – zůstaňte našimi čtenáři i nadále.
Za celou redakci vám přeji pevné zdraví, radost ze setkávání a zážitků,
spokojenost a dobrou náladu po celý rok.
Kateřina Hnátová

OBSAH

Studie

Dva břevnovské neumované prameny jako svědkové nejstaršího notového písma v Čechách • Lumír Škvařil (str. 6)

Folklorní inspirace v raném tvůrčím období Otmara Máchy • Tomáš Koutný (str. 20)

Počítačem asistovaná kompozice, paradigma a komponování s „modelem“ • Petr Haas (str. 41)

Edice Vítězslavy Kaprálové • Příspěvěk ke zprávě o stavu souborných vydání děl českých hudebních autorů • Karla Hartl (str. 56)

Nový výzkum varhanářů působících na jižní Moravě • Miroslav Frydrych (str. 63)

Události

Co přinesl 19. mezinárodní festival koncertního melodramu •Věra Šustíková (str. 69)

Jiří Fukač instimulans – Jiří Fukač inspirující • Tatiana Škapcová (str. 75)

Když jdeme tančit. Elegance v socialistickém Brně • Andrea Březinová (str. 78)

Rozhovor

„Často mám proces studia a tvorby nových rolí raději než samotná představení.“
Rozhovor s tenoristou Pavlem Černochem • Anna Šerých (str. 80)

Recenze

Bohuslav Čížek: Historické klavíry v Čechách a na Moravě II. • Kamil Bartoň (str. 89)

Ludvík Kundera: O hudbě československého národa • Miloš Štědroň (str. 91)

Heinrich Ignaz Franz Biber: Requiem in f • Lukáš M. Vytlačil (str. 95)

Věra Šustíková: Fibichova Hippodamie a Hippodamie Vrchlického • Jiří Kopecký (str. 96)

Infoservis (str. 99)

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.