Opus musicum 1/2019

Autor obálky: 
Tomáš Hlavenka
Klíčová slova: 
Cena: 70 Kč

Vážení a milí čtenáři,

s novým rokem se vám dostává do rukou první číslo dalšího (již jednapadesátého) ročníku hudební revue Opus musicum. V tomto čísle se nahromadilo více textů, které jsou provázány s městem Brnem a přímo s naším časopisem. Není v tom nic ideového, stalo se tak shodou okolností. Rubrika studií obsahuje dvě pojednání z oblasti staré hudby, třetí studie je potom věnována ze všech možných úhlů zkoumanému a obdivovanému fenoménu – nápěvkům mluvy Leoše Janáčka. Existuje rozsáhlá on-line databáze těchto nápěvků, na které po mnoho let pracovala i muzikoložka Eva Drlíková – ta nás na konci minulého roku navždy opustila. Byla členkou zakládající redaktorské trojice hudební revue Opus musicum, která vznikla v roce 1969 coby protihráč oficiálních Hudebních rozhledů. Jiří Fukač byl tehdy jmenován odpovědným redaktorem, Jiří Majer jeho zástupcem. Eva Drlíková pro českou muzikologii takříkajíc znovuobjevila hudebního skladatele a brněnského rodáka Ericha Wolfganga Korngolda (1897–1957) a připravila v průběhu let dvě velké výstavy. V roce dvojitého výročí E. W. Korngolda uspořádalo Opus musicum festival s názvem Korngold Anniversary 1997. V roce 2002 se uskutečnil opět pod názvem Hudební dny E. W. K. – v Janáčkově opeře bylo tehdy uvedeno Mrtvé město, konaly se koncerty, výstavy a matiné, velkolepé oslavy korngoldovského výročí trvaly celý týden. Záslužné bylo i otevření brněnského Studijního centra Ericha Wolfganga Korngolda v květnu 2005, které doprovázela výstava v Moravském zemském muzeu. O Korngoldovi píše shodou okolností ve druhé části své recenze i Anna Šerých (jako pracovnice Moravského muzea bývala kolegyní Evy Drlíkové, Aleny Němcové i Miloše Štědroně). Právě Alena Němcová a Miloš Štědroň zavzpomínali na Evu Drlíkovou v tomto čísle Opus musicum. Korngold vyrazil na cestu z Brna do světa stejně jako mladá talentovaná sopranistka Zdislava Bočková, s níž připravila rozhovor Monika Holá. Jména obou dam jsou spojena s brněnskou JAMU stejně jako autorka knihy o muzikologovi Jiřím Vysloužilovi Jindřiška Bártová. Přejeme vám příjemné počtení – snad se nám podařilo navodit atmosféru brněnského milieu a zprostředkovat vám informace, z nichž některé pro vás budou možná nové. Kateřina Hnátová

STUDIE

Německojazyčná sepolkra Johanna Heinricha Schmelzera • Petr Slouka
„Ordentliche Weise“ v cembalových traktátech druhé poloviny 18. století • Lucia Ročkaiová
Nápěvky mluvy v Janáčkových fejetonech z Lidových novin • Markéta Vlková

UDÁLOSTI

Jonny ne vždy vyhrává. K premiéře Krenkovy opery v ND Praha • Anna Šerých
„Navždy sa rozlúčit zbývá mi jedino.“ Vzpomínka na Evu Drlíkovou • Alena Němcová, Miloš Štědroň

MORAVSKÁ GALERIE

Přístroj versus umění. Stolní hodiny ve tvaru lyry • Alena Krkošková

ROZHOVOR

„Soutěžní vystoupení? Mých pět minut, které si užívám naplno.“ Rozhovor se sopranistkou Zdislavou Bočkovou • Monika Holá

RECENZE

Stockigt, Janice B.: Jan Dismas Zelenka (1679–1745). Český hudebník na drážďanském dvoře • Jiří Sehnal
Monika Holá: Kresby Bohuslava Martinů / Bohuslav Martinů’s Drawings • Jaroslav Mihule
Jindřiška Bártová: Muzikolog Jiří Vysloužil • Jan Vičar

INFOSERVIS

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.