Opus musicum 1/2020

Autor obálky: 
Hana Puchová
Cena: 70 Kč

Opus musicum v plynulé proměně

Prvním číslem letošního ročníku se čtenářům Opus musicum představuje také nové složení redakčního i technického zázemí časopisu. Na prvním místě se zde ovšem sluší poděkovat Kateřině Hnátové a Tereze Žůrkové za množství redakční práce, kterou odvedly v minulých letech. Opus musicum vstoupil letos už do 52. roku existence, což samo o sobě představuje zavazující tradici. Pokud tedy bude docházet ke změnám, budou vždy pečlivě zvážené a promyšlené. Je ovšem třeba mít také na paměti, že tradice není mrtvá věc k uctívání, ale především pevná opora pro cestu dál. Po ní časopis povedou lidé, z nichž řada už s Opus musicum v minulosti spolupracovala. Název Opus musicum měl už v době jeho vzniku naznačit, že nepůjde pouze o periodikum s kulturněkritickým obsahem, nýbrž o časopis, který bude vycházet především z hudebního díla. To je idea, na níž bude Opus stavět i nadále. Zásadní proměnou letos projdou především webové stránky opusmusicum.cz – podobně jako se v minulých letech proměnil k lepšímu design tištěného časopisu, tak by měl Opus účelněji fungovat i online. Být lépe a pohodlněji dostupný, a tím také bližší pravidelným i občasným čtenářům. Z Opusu tím vznikne zdroj informací, které jsou vždy po ruce a pracovat s nimi je radost. Spuštění webu je předběžně v plánu zároveň se začátkem nové koncertní a divadelní sezóny v září. Pokud se v něčem bude měnit obsahová stránka Opus musicum, tak především směrem k živějším reflexím aktuálního dění a pevnějšímu provázání s hudební současností i budoucností.
Milé čtenářky, milí čtenáři, mnoho podnětného čtení vám přeje Boris Klepal, šéfredaktor

V prosinci 2019 se novou ředitelkou Opus musicum, o. p. s., stala manažerka v kultuře a kreativních odvětvích Jana Janulíková. Novou správní radu tvoří dramaturgyně opery ND Brno Patricie Částková, vedoucí Katedry hudební produkce JAMU Lucie Šilerová a pedagog Ústavu hudební vědy FF MU Martin Flašar. V obchodním oddělení zůstává Patricie Dittrichová. Šéfredaktorem časopisu je od 1. ledna 2020 hudební publicista Boris Klepal. V současné době publikuje v hudebních časopisech HIS Voice a Czech Music Quarterly a v kulturních rubrikách Hospodářských novin a Aktuálně.cz. Do června 2016 byl šéfredaktorem internetového portálu Brno – město hudby.

OBSAH

STUDIE

Alois Hába – Šest skladeb pro šestinotónové harmonium nebo smyčcový kvartet op. 37 • Miroslav Beinhauer
Karel Janeček v názorech a tvůrčích poetikách jeho žáků • Miloš Hons
Hudební režie jako interpretační umění • Sylva Stejskalová

UDÁLOSTI

Bohuslav Sedláček. Skladatel na pomezí žánrů • Věra Lejsková
Mirella Freni. Velký soprán s belcantovými kořeny • Boris Klepal

BEETHOVEN

Beethoven – průvodce smyčcovými kvartety I • Jiří Beneš

ROZHOVOR

Marko Ivanović: Monument není opera o stalinismu • Boris Klepal

GALERIE

Pavel Korbička ve vychýleném prostoru i světle • Robert Škorpil

KRITIKA

Michaela Mojžišová: Napísal som maličkú opierku... • Helena Spurná
CD Messiah Collegia 1704 • Petr Slouka

INFOSERVIS

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.