Opus musicum 1/2022

Autor obálky: 
George Radojčić, Divadlo, 2022
Cena: 100 Kč

Ruské válečné operace obrátily pozornost celého světa k Ukrajině. Nejen k její současnosti, ale také k zájmu o její historii či spekulacím o její budoucnosti. Součástí války je také obrovská vlna uprchlíků, jejíž pozitivní součástí se staly intenzivní projevy solidarity, následované vzápětí proruskými trolly. Nejen hudební svět také sledoval osud čtyřiaosmdesátiletého ukrajinského skladatele Valentina Silvestrova, který odmítal opustit Kyjev, v němž setrvával i za kruté hospodářské krize v 90. letech. Z ostřelovaného města se rozhodl odejít teprve na naléhání blízkých: s dcerou a vnučkou jej šťastně odvezl do Berlína dirigent Vitali Alekseenok.
Historické okolnosti, které k dnešní situaci bez dobrého řešení vedly, jsou velmi složité a představují žhavé téma akademických, mediálních i hospodských debat. Jeden z nadstandardně kvalifikovaných a zasvěcených příspěvků k černobíle vnímanému tématu poskytl ukrajinista a muzikolog Petr Ch. Kalina jako host podcastu Světoví. V dílu nazvaném Ukrajina je dnes rozdělená nejvíce v dějinách. U Krymu nevidím řešení (dostupné z https://youtu.be/7CO4wx6MmiU) rozebírá nedávnou historii Ukrajiny z hlediska velkých událostí, tamní každodennosti i vlastních zkušeností z mnoha návštěv země.
Kalinovou zásluhou se k tématu svázanému s Ukrajinou obrací také první letošní číslo Opus musicum. Úvodní studie je věnována skladateli Mykolovi Kolessovi: přednímu představiteli ukrajinské hudby, který patřil k žákům Vítězslava Nováka.
Rozhovor s britským skladatelem Julianem Andersonem se permanentně stáčí k české hudbě jako zdroji inspirace i tvůrčí a životní energie. Jeden z nejvýraznějších komponistů dneška považuje za vzor skladatelské nezávislosti Leoše Janáčka. Svoji druhou symfonii věnoval Praze, kde bude mít v dubnu světovou premiéru.
Obálky letošního ročníku jsou tvořeny díly tří autorů a jedné autorky, kteří pracují v pražském Ateliéru radostné tvorby. Jejich různorodá díla spojuje široká oblast art brut – místo kultivovanosti často provázané s kalkulem v ní dominuje bezprostřední potřeba tvorby neomezované jakoukoliv přehradou mezi umělcem a jeho dílem.
Aktuálním číslem začínají také dva celoroční seriály. Čtyřmi texty věnovanými zvuku v laboratorní teorii i studiové a orchestrální praxi přispěje sound designér, skladatel a pedagog Ondřej Jirásek. Druhý seriál tvoří recenze rozsáhlého muzikologického projektu Fontes musicae in Polonia, na kterém pracovali i domácí hudební vědci.
Milé čtenářky, milí čtenáři, přeji vám pěkné chvíle s Opus musicum.
Boris Klepal, šéfredaktor

OBSAH

STUDIE

Mykola Kolessa. Ukrajinský žák Vítězslava Nováka • PETR CH. KALINA • Život a dílo předního představitele ukrajinské hudby
Vliv digitalizace na český hudební trh na přelomu milénia • MARCEL PASTIRČÁK • Studie porovnává  hudební průmysl devadesátých let dvacátého století u nás a v zahraničí před příchodem digitalizace a po něm
Analytický vhled do upravovatelské činnosti Hynka Bíma na příkladu Kytice národních písní moravských pro klavír a sólový hlas • JIŘÍ ČEVELA • Dobově progresivní metody stylu úprav lidových písní

KOMPOZICE

Harmonické i neharmonické barvy a šum. Jejich využití při instrumentaci • ONDŘEJ JIRÁSEK • Dělení  barevného spektra jako základ orientace v témbrech

ROZHOVOR

Janáček jako vzor nezávislosti. Julian Anderson o Pražských panoramatech i české hudbě • BORIS KLEPAL • O světové premiéře nové symfonie v Praze a nutnosti odpoutat se od módních trendů

GALERIE – KNIHOVNA

George Radojčić. Maluji, když je mi dovoleno • ROBERT ŠKORPIL • Profil autora obálky tohoto čísla

KRITIKA

Československá tradice s polským akcentem • MARTIN FLAŠAR • Vynikající nahrávka houslových sonát Eugena Suchoně a Krzysztofa Pendereckého
Fontes musicae in Polonia I • VLADIMÍR MAŇAS • První část kritického seriálu zaměřeného na rozsáhlou edici hudebního repertoáru Tovaryšstva Ježíšova na teritoriu Polsko-litevské unie
Tomasz Jeż: Danielis Sartorii Musicalia Wratislaviensia • VLADIMÍR MAŇAS • Katalog vratislavské sbírky Daniela Sartoria
Sigismundus Lauxmin (1596–1670). Ars et praxis musica, Graduale pro exercitatione studentium, Antiphonale ad psalmos • DOMINIKA VOLFOVÁ • Trilogie z roku 1667 pozoruhodná uchopením gregoriánského chorálu
Annibale Orgas ca. 1585–1629. Sacrarum cantionum liber primus • MAGDALENA DOSTÁLOVÁ • Edice hudební sbírky obohacená o podrobnou životopisnou studii

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.