Opus musicum 1/2023

Autor obálky: 
Hana Svobodová, Matka, 2020–2023, kombinovaná technika
Cena: 100 Kč

V roce 2023 Opus musicum vstupuje do svého pětapadesátého ročníku a ten s sebou přináší některé novinky. Především se vracíme k vydávání šesti čísel ročně. O těch dalších vás budeme informovat v některém z následujících čísel. Leitmotivem celého letošního ročníku bude 150. výročí otevření Besedního domu, ve kterém redakce naší revue do roku 1990 sídlila. Po celý rok 2023 chceme přinášet texty různých formátů, které se budou věnovat nejen Besednímu domu, ale také dalším koncertním sálům, a to z hlediska hudebního provozu, prováděného repertoáru, ale i architektury a akustiky. O výročí i plánech do budoucna rozmlouval Lukáš Pavlica s ředitelkou Filharmonie Brno Marií Kučerovou. S Besedním domem je samozřejmě neodmyslitelně spjat Leoš Janáček, kterému je v aktuálním čísle věnována celá řada textů. Jiří Sehnal, proslulý odborník v oblasti starší moravské hudby a varhan, vzpomíná, jak se jeho životem a profesním zaměřením prolíná i Janáček. Rubrika Zprávy-události nabízí ohlédnutí za dvěma ženami – Kamilou Stösslovou, Janáčkovou múzou, které byla v listopadu 2022 v Písku odhalena plaketa, a Marií Steinerovou, janáčkovskou pěvkyní, která by se letos dožila sta let. Zprávy doplňuje ohlédnutí Lukáše Pavlici za koncertem k oslavě 30. výročí založení Akademie staré hudby v Brně. V sekci Galerie-knihovna naleznete první díl připravovaného seriálu ukázek z prakticky neznámého literárního díla skladatele Josefa Berga. V rubrice kompozice pak nabízíme první část textu Vojtěcha Dlaska o v únoru zesnulém skladateli Pavlu Mariovi Slezákovi. Samozřejmostí jsou v Opus musicum původní muzikologické studie. Zuzana Dupalová se věnuje Matthesonově libretu k opeře Boris Goudenow a zasazuje jej do kontextu raných lžidimitrijovských dramatických děl, zatímco Stanislav Pecháček analyzuje dvě kantáty Jana Vičara, jehož vánoční CD bylo recenzováno v minulém čísle. V kritické rubrice doporučujeme především Příběh Její pastorkyně, který Jiřímu Zahrádkovi v loňském roce vydalo Moravské zemské muzeum. Recenzi publikace, jež byla poctěna cenou Kniha roku nakladatelství Presto Music, pro nás napsal přední janáčkovský badatel Nigel Simeone. Starší hudbě je věnována recenze z pera Vladimíra Maňase (hudební tisky do roku 1700 v Národním muzeu). Závěrečný text tohoto čísla (recenze CD Cesta světla) nechť je posledním ohlédnutím za nedávnými vánočními svátky. Milí čtenáři, věříme, že s Opusem strávíte příjemné chvíle a zachováte nám svoji přízeň.
Martin Pašek, redaktor

STUDIE

Matthesonovo libreto k opeře Boris Goudenow v kontextu prvních lžidimitrijovských dramatických děl • ZUZANA DUPALOVÁ • Lžidimitrijovská dramatická díla dávno před Musorgským

Kantáty Jana Vičara • STANISLAV PECHÁČEK • Jiří Žáček, Carl Orff a dvě díla vzdálená od sebe 40 let

VZPOMÍNKY

Leoš Janáček v mém životě • JIŘÍ SEHNAL • Janáček v životě odborníka na starší hudbu

KOMPOZICE

Smích sfér Pavla Maria Slezáka • VOJTĚCH DLASK • K tvorbě nedávno zesnulého skladatele

ROZHOVOR

S Marií Kučerovou o 150. výročí Besedního domu, novém sále a dalších plánech • LUKÁŠ PAVLICA • Rozhovor s ředitelkou Filharmonie Brno

GALERIE – KNIHOVNA

Z literární pozůstalosti Josefa Berga • JAROSLAV ŠŤASTNÝ • Dosud neznámé literární dílo významného brněnského skladatele

ZPRÁVY – UDÁLOSTI

Musica Figuralis oslavila 30 let od vzniku Akademie staré hudby v Brně • LUKÁŠ PAVLICA • Ohlédnutí za slavnostním koncertem

„Janáčkovská pěvkyně“ by letos oslavila sto let • LUCIE REGINÁČOVÁ • Marie Steinerová jako Kostelnička či Emilia Marty

Odhalení desky k památce Kamily Stösslové v Písku • PETRA ŠVANDOVÁ • Připomínka Janáčkovy múzy pohledem Nadace Leoše Janáčka

Kamila Stöslová má také obraz • JAROSLAV POSPÍŠIL • K odhalení pamětní desky slovy píseckých pořadatelů

KRITIKA

Jiří Zahrádka: Příběh Janáčkovy Její pastorkyně / The Story of Janáček's Jenůfa • NIGEL SIMEONE • Janáčkova nejznámější opera v oceněné knize

Dagmar Štefancová: Tisky do roku 1700 v Národním muzeu – Českém muzeu hudby • VLADIMÍR MAŇAS • Příspěvek k problematice starší hudební kultury i k poznání cenných fondů Českého muzea hudby

Cesta světla Jiřího Slavíka a Vojenského uměleckého souboru Ondráš • JIŘÍ ČEVELA • Vánoční CD na pomezí hudebního folklorismu a současné artificiální hudby

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.