Opus musicum 2/2015

Autor obálky: 
Zdeněk Sýkora
Cena: 70 Kč

Vážení a milí čtenáři,

vymezení centra a periferie má (nejen) v oblasti kultury svá úskalí. Často bývají tyto termíny chápány jako výlučné protiklady, dichotomie. Je však možno periferie geografické slučovat s těmi kulturními? Je správné vnímat slovo regionální nutně ve významu provinční? A není hudba a kultura z jistého pohledu exteritoriální, tedy vázána nikoli na geograficky vymezené struktury, ale spíše na instituce a osobnosti? O tom, že téma kulturních center a periferií provází hudbu v celé její historii, se můžete dočíst téměř ve všech příspěvcích aktuálního čísla. V posledních letech nebývá zvykem, aby součástí časopisu Opus musicum byla rubrika, kterou bychom mohli nazvat například kritické okénko. Není to proto, že by taková rubrika nebyla čtenářsky oblíbená, ale spíše proto, že není populární autorsky. Kritická diskuse na odborné téma na stránkách tištěného periodika již, zdá se, není v módě. Letošní druhé číslo časopisu Opus musicum představuje v tomto směru výjimku. Když jsme obdrželi kritickou esej na téma kulturního „venkova“, rozhodli jsme se ji uveřejnit, neboť námět, jak vidno, stále budí emoce. Vyvolá zveřejnění textu odezvu? Zvedne někdo hozenou rukavici? Upřímně doufám, že ano, neboť základem kritické diskuse je odezva, dialog. Jinak by se z kritického okénka mohlo velmi rychle stát kritické zrcadlo, odrážející vlastní obraz.

Přejeme Vám příjemné počtení!

Tereza Berdychová

OBSAH

Studie

Nastudování Broschiho opery Merope v Jaroměřicích na podzim roku 1737.
K provozovací praxi na jaroměřické zámecké scéně v 1. polovině 18. století – I. díl • Jana Perutková (str. 6)

Emanuel Chvála a česká národní hudba • Jiří Kopecký, Filip Válek (str. 16)

Sbírkový fond tiskové dokumentace Českého muzea hudby s akcentem na problematiku
hudebního života v Praze v 19. století • Kateřina Maýrová (str. 34)

Události

Der Divenkrieg aneb „barokní rivalky“ na jevišti Th eater an der Wien • Petr Slouka (str. 58)

Několikeré ohlédnutí za festivalem Opera Schrattenbach 2014 • Gabriela Všetičková (str. 64)

U nás a na venkově • Jindra Bártová (str. 72)

Partitura v Art-protisu • Andrea Březinová (str. 74)

Rozhovor

„Jeho schopnost absolutní koncentrace se mi zdá nesmírně inspirativní.“
Rozhovor s ředitelem Institutu Bohuslava Martinů, Alešem Březinou • Martin Flašar (str. 76)

Recenze

Robert C. Simon: Bohuslav Martinů. A Research and Information Guide • Justin Krawitz (str. 84)

Václav Věžník: Zpívali v Brně II. Kronika české opery v Brně • Miloš Schnierer (str. 87)

Jindřiška Bártová: František Jílek. Osobnost dirigenta • Jiří Zahrádka (str. 92)

Petr Koukal: Dobře rozladěné varhany.
K dějinám hudebního ladění v českých zemích • Jana Michálková-Slimáčková (str. 94)

CD Jiří Matys: Complete Works for String Quartet • Martin Flašar (str. 96)

CD VIOLINO. Austrian violin music around 1680 • Lukáš Vytlačil (str. 99)

CD Kantiléna • Karla Hofmannová (str. 101)

Infoservis (str. 103)

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.