Opus musicum 2/2016

Autor obálky: 
Miroslav Šnajdr
Cena: 70 Kč

Vážení a milí čtenáři,

termín „stará hudba“ a vše, co obsahuje, se v posledních letech stává velmi módní záležitostí. Nad tím, co vše je možné pod tímto označením chápat, se můžete zamyslet společně s druhým letošním číslem časopisu Opus musicum. Přinášíme Vám v něm recenzi Velikonočního festivalu duchovní hudby, v jehož rámci zazněla mimo jiné obnovená premiéra oratoria jednoho z čelních představitelů české hudební emigrace 18. století – Františka Xavera Richtera. Jakkoli jsme nyní zvyklí na četné a opakované provádění hudebních děl, je Richterovo oratorium příkladem odlišného pojetí své doby, kdy skladby vzniklé přímo ke konkrétní události zazněly pouze jedinkrát a mnohé na svou obnovenou premiéru dosud čekají. Co vše předchází takové novodobé premiéře, jak důležité a nezbytné je studium historických pramenů a souvislostí, si uvědomíme při čtení jedné ze studií, která je věnována právě historickému pozadí Richterova díla a jeho dobovým kulturním souvislostem. Znovuoživování historické hudby je v současné době předmětem řady hudebních festivalů i jednotlivých programů a zájem o tzv. poučenou interpretaci staré hudby má za následek vznik řady specializovaných kurzů, letních škol i univerzitních oborů. V loňském roce jsme Vás informovali o otevření nových oborů hry na historické nástroje na Janáčkově akademii múzických umění – vzpomínáte? Zdá se, že stará hudba prožívá svoji zlatou éru. Že tomu však nebylo vždy tak, můžete zavzpomínat společně s předním českým odborníkem na starou hudbu, muzikologem Jiřím Sehnalem, v aktuálním rozhovoru. Přeji Vám za redakci časopisu Opus musicum příjemné počtení.

Tereza Žůrková

OBSAH

Studie

Sport a česká meziválečná hudba: úvod do problematiky • Miloš Zapletal (str. 6)

La deposizione dalla croce Františka Xavera Richtera.
Několik poznámek při příležitosti obnovené světové premiéry • Jana Spáčilová (str. 41)

Události

Velikonoční festival duchovní hudby 2016 • Lukáš Pavlica, Kateřina Hnátová (str. 55)

Nové české nastudování Bernsteinovy Mše • Kateřina Hnátová (str. 61)

Na hraně kubismu a artifi cielismu. Jindřich Štyrský: Zpěvačka • Petr Ingerle (str. 68)

Rozhovor

"Já vycházím z toho, co se dá prokázat."
Rozhovor s muzikologem Jiřím Sehnalem • Vladimír Maňas ( str. 70)

Recenze

Jan Dismas Zelenka: Te Deum in D a due cori, ZWV 146 • Lukáš M. Vytlačil (str. 78)

Veronika Ševčíková: Studentské odborné texty jako problém • Miloš Schnierer (str. 80)

CD Minoritenkonvent - Manuscript XIV 726 • Lukáš M. Vytlačil (str. 84)

Infoservis (str. 86)

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.