Opus musicum 2/2017

Autor obálky: 
Ivan Kafka
Cena: 70 Kč

Vážení a milí čtenáři,
ve čtvrtém čísle loňského ročníku jsme Vás informovali o konferenci „Potřebnost
a aktuální stav umělecké kritiky v médiích“, jejímž cílem bylo vyvolat odbornou
i  veřejnou diskusi o  smyslu, poslání a  současném stavu umělecké kritiky.
Hudební (a umělecká) kritika má za sebou bohatou historii, ačkoli zajisté prošla
(nebo prochází) i  krizovým obdobím, kdy jsou kladeny otázky o  jejím smyslu
a  dalším vývoji. Snaha zaujímat hodnotící stanoviska, refl ektovat hudební
a  umělecké zjevy či děje s  úmyslem formovat vkus široké veřejnosti podléhá
často dobovému společenskému i kulturnímu pozadí a výsledek může být velice
neobjektivní. Objektivně však vždy odráží dobové normy, kterými je kritizovaný
předmět poměřován. Připomeňme slavné boje o Antonína Dvořáka či hudební
kritiku jako nástroj ideologického působení hudební publicistiky na  širokou
veřejnost ve  jménu určitého politického režimu. Počátky české hudební kritiky
měly vynikající vzory v kritice literární (F. X. Šalda) a jako takové se v některých
případech stávaly nejen formou informační, ale též dílem uměleckým,
literárním. O  počátcích hudební kritiky v  brněnském tisku se můžete dočíst
v  jedné z  aktuálních studií. Ostatně bohatou hudebněkritickou historii má
i  Opus musicum. Jaké místo v  něm zaujímá umělecká kritika dnes? Posuďte
sami. Přeji Vám za redakci příjemné počtení.
Tereza Žůrková

OBSAH

Studie Polyfonie, nebo monodie? Gesualdovo řešení principu meraviglia • Pavel Sýkora (str. 6)

Vliv nazarénského umění na recepci Straussova Karnevalu v Římě • Markéta Štědronská (str. 16)

Zenovij Lysko, ukrajinský žák Josefa Suka • Petr Kalina (str. 25)

Kapitola z počátků hudební kritiky v brněnském tisku • Jindřiška Bártová (str. 42)

Události

Mezinárodní konference Phasma Dionysiacum Pragense • Jana Franková (str. 53)

Francie a české země v 17. a 18. století – vzájemné vazby a ovlivnění v hudebním životě.
Seminář ve Francouzském kulturním institutu v Praze • Petr Slouka (str. 58)

Joska Skalník: 11. Pražské jazzové dny, Lucerna, 10. – 12. dubna 1982 • Marta Sylvestrová (str. 62)

Rozhovor

„Mluvit o hudbě je stejný nesmysl jako tančit o architektuře.“
Rozhovor se členy Dvořákova klavírního kvarteta • Anna Šerých (str. 64)

Recenze

Jana Perutková: Der glorreiche Nahmen Adami. Johann Adam Graf von Questenberg
(1678–1752) als Förderer der italienischen Oper in Mähren • Jiří Sehnal (str. 74)

Rainer Theobald: Die Opern-Stagioni der Brüder Mingott i. 1730–1766. Ein neues Verzeichnis der Spielorte und Produktionen; Chronologie aus Quellen zur Verbreitung und Rezeption der venezianischen Oper nördlich der Alpen • Jana Perutková (str. 76)

Alison J. Dunlop: The Life and Works of Gott lieb Muff at (1690–1770) • Michaela Macháčková, Jana Perutková (str. 79)

Fotoalbum Ludevíta Procházky z let 1862–1888 • Hanuš Jordan (str. 81)

Jindřiška Bártová – Květoslava Horáčková: Divadlo vytvořené hudbou.
Janáčkovské inscenace režiséra Václava Věžníka • Jiří Zahrádka (str. 85)

Tereza Žůrková – Viktor Hruška: Josef Šediva (1853–1915) a jeho sbírka hudebních
nástrojů v Národním muzeu – Českém muzeu hudby • Stanislav Tesař (str. 87)

CD Duo Arioso: Invisible Borders D • Miloš Štědroň (str. 90)

Infoservis (str. 92)

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.