Opus musicum 2/2018

Autor obálky: 
Vendula Chalánková
Cena: 70 Kč

Vážení a milí čtenáři,

velikonoční období již pominulo, my se k němu však ještě vrátíme v ná-
sledujícím čísle, kdy vám přineseme recenzi brněnského Velikonočního
festivalu duchovní hudby. A co vás čeká s aktuálním číslem, které právě
držíte v ruce? Vracíme se v něm k několika tématům, které jsme předestřeli
již v loňském ročníku. Najdete zde například recenzi opery o životě Bo-
ženy Němcové, jejíž libreto vzniklo na základě spisovatelčiny dochované
korespondence. Toto dílo jsme představili v minulém roce prostřednictvím
rozhovoru s autorkou jeho hudby, Lenkou Notou. Druhý „návrat“ představuje
jedna ze studií, která se věnuje tematice folkloru v české jazzové
a tzv. vážné hudbě. Doplňuje tak předchozí dvě studie (Tomáš Koutný,
Folklorní inspirace v raném tvůrčím období Otmara Máchy, 1/2017; kol.
aut., Folklorní inspirace v tvorbě českého tradicionalisty, modernisty a jazzmana,
4/2017), které vznikly v rámci kolektivního vědeckého projektu Univerzity
Palackého v Olomouci. Letošního ze všech stran skloňovaného státního
výročí 1918/2018 se letmo dotkne další ze studií, připomínající velice
zajímavou osobnost Čeňka Strouhala a její dopad na současnou hudební
akustiku. O tom, že výraznou osobností nemusí být jen postava historická,
vypovídá aktuální rozhovor s houslařem Janem Baptistou Špidlenem
– nehovoří však jen o době současné, vrací se též k minulosti, a všechny
jmenované příspěvky tak cosi spojuje. Jako by se neustále, byť třeba i nená-
padně dotýkaly tématu původu, kořenů, ať již v nejobecnější rovinně spole-
čenské, či v té nejsubjektivnější rovině osobní. Ostatně v dnešní uspěchané
době je téma kořenů jako symboliky pevného ukotvení značně aktuální
– v nedávné době tento motiv úspěšně použil jako vyústění celého filmu
a v podobě jakéhosi rozhřešení hlavního hrdiny Paolo Sorrentino (Velká
nádhera, 2013). Křesťanská misionářka v Africe v něm přijíždí navštívit
Řím a s moudrostí ženy více než stoleté odpovídá na otázku, proč jí ve svém
misijním působišti jen kořínky rostlin, s úsměvem: „Protože kořeny jsou dů-
ležité!“. Takto vytržena z kontextu vyznívá její odpověď zdánlivě komicky,
v konfrontaci s filmovým příběhem však ztrácí veškerou banalitu.
Přeji Vám příjemné počtení!

Tereza Žůrková

OBSAH

STUDIE

Význam Dobroslava Orla pro formování Společnosti pro
hudební výchovu ve světle pramenů z jeho pozůstalosti
• Kateřina Andršová (str. 6)

Sto čtyřicet let zvláštního vyluzování tónů
Připomínka klíčové práce Čeňka Strouhala a její dopady
na dnešní akustiku a organologii • Viktor Hruška (str. 19)

Folklorní inspirace v hudbě Emila Viklického: spolupráce
s Jiřím Pavlicou a Zuzanou Lapčíkovou v 90. letech • Aneta Vondráčková (str. 27)

UDÁLOSTI

Caldarova Maddalena se opět kála u nohou Kristových
• Petr Slouka (str. 40)

„Jsem kněžna bláznů.“ Komorní opera o Boženě
Němcové • Kateřina Hnátová (str. 46)

Originální dopisy Bohuslava Martinů putovaly do Poličky • Monika Holá (str. 2)

MORAVSKÁ GALERIE

Jiří Rathouský: Starci na chmelu • Marta Sylvestrová (str. 56)

ROZHOVOR

„Otec byl rád, že mohl své znalosti někomu předat,
a já jsem rád, že jsem je mohl přijmout.“
Rozhovor s Janem Baptistou Špidlenem • Tereza Žůrková (str. 58)

RECENZE

Jaroslav Šeda: Viktor Kalabis • Anna Šerých (str. 68)

Josef Ruszelák: Život je za dveřmi. Obrazy * lidé *
vzpomínky * události • Jindřiška Bártová (str. 70)

INFOSERVIS (str. 72)

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.