Opus musicum 2/2019

Autor obálky: 
Tomáš Hlavenka
Cena: 70 Kč

Vážení a milí čtenáři,

v polovině dubna proletěla světem zpráva, že hoří jeden ze symbolů Paříže, katedrála Notre Dame, „Chrám Matky Boží“, jedna z ikon středověké architektury literárně zvěčněná zejména v díle Viktora Huga, které se stalo rovněž inspirací pro vznik řady baletů a oper. Z celého světa se kvapem začaly organizovat sbírky na záchranu této jedinečné památky. K přímé podpoře obnovy katedrály se na benefičním koncertu spojily i Česká filharmonie, Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, PKF – Prague Philharmonia, Kühnův smíšený sbor, členové sboru a orchestru Opery Národního divadla a členové sboru a orchestru Státní opery (na programu Stabat Mater Antonína Dvořáka). Stojí za to připomenout, že katedrála Notre Dame má své výsostné postavení kromě historie, architektury a dějin umění i v dějinách hudby, a sice jako centrum nového vývoje vícehlasé hudby. Epocha Notre Dame (cca 1150–1250), pojmenovaná podle pěvecké školy při katedrále, se stala jedním z vrcholných bodů dějin vícehlasu spojeným se jmény skladatelů Leonina a Perotina. V roce 2013 kompletně restaurované velkolepé varhany chrámu, které jsou největším nástrojem svého druhu ve Francii, naštěstí nebyly zničeny, nicméně menší chórové varhany byly dotčeny probíhajícími hasičskými záchrannými pracemi. Dovoluji si popřát tomuto ikonickému místu hudební historie, aby se v něm brzy opět rozezněla hudba. Tereza Žůrková

OBSAH

STUDIE

Přehlíželi skladatelé českých zemí poezii Johanna Wolfganga von Goethe? Goethovy stopy v písních českých skladatelů v 19. století • Barbora Kubečková
Filmová úprava Sukovy hudby k dramatu Radúz a Mahulena • Jan Charypar
Týmová práce v soudobé kompoziční praxi na příkladu opery Alice in Bed • Eva Balcárková

ODBORNÉ ZPRÁVY

Institut Bohuslava Martinů: Nálezy nových pramenů v roce 2018 • Martin Ledvinka, Marek Pechač
Hudební abeceda – ladění • Jan Kašpařík
Stimuly pre rozvoj hudobno-pedagogického myslenia • Jozef Vereš

UDÁLOSTI

„Zabráno pro konzervatoř!“ Vzpomínkový text k 100. výročí založení Konzervatoře Brno • Věra Lejsková
„Ein sehenswürdiger anziehender Unsinn?“ Otázka zodpovězená na kongresu o melodramu v německém klášteře Michaelstein • Lenka Přibylová

MORAVSKÁ GALERIE

Jan Sawka a Jazz nad Odrou • Marta Sylvestrová

ROZHOVOR

Klub moravských skladatelů aneb Od Janáčka k dnešku. Rozhovor s dlouholetým předsedou Klubu moravských skladatelů Milanem Bialasem • Lenka Přibylová

RECENZE

Viktor Velek: Hudební umělci mezi Ostravou a Vídní / Tonkünstler zwischen Ostrau und Wien • Miloš Štědroň
Vladimír Godár (ed.): Ilja Zeljenka: Rozhovory a texty I, II • Jan Vičar
Johann Sebastian Bach: Oboe Concertos et Cantatas • Jiří Sehnal

INFOSERVIS

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.