Opus musicum 2/2021

Autor obálky: 
Jiří Šigut
Cena: 100 Kč

„Nejsem politický skladatel, jen občas píšu o politických záležitostech,“ říkal o sobě Louis Andriessen, který zemřel 1. července 2021. Bylo mu 82 let a smrt v jeho případě především ukončila utrpení způsobené dlouhou nemocí. Andriessenova hudba se systémově dotýkala komplikovanosti současného světa, i když zrovna nehovořila o politice. Muzikoložka Tereza Havelková postavila na jeho operách Rosa, A Horse Drama a Writing to Vermeer svou nedávno vydanou knihu Opera as Hypermedium. V tomto čísle Opus musicum jí shodou okolností věnujeme recenzi: nechtě jsme se tak trefili do jednoho z nejsmutnějších způsobů, jak být
aktuální. Andriessen byl obrazoborec, symfonický orchestr považoval za tyranskou hierarchii, dovedl s ním ale skvěle zacházet. Vytvářel nezvyklá obsazení, jejichž volbu nepovažoval za abstraktní rozhodnutí: byla to pro něj forma proklamace, v níž se skrývaly posluchačské zkušenosti, finanční možnosti i sociální status. Kombinace trombonů, elektrické kytary a baskytary v jeho erbovní kompozici De Staat zní dodnes s prudkou naléhavostí a inspirativní silou. Aby smutných zpráv nebylo málo: pouhých pět dní před Andriessenem opustil náš svět utopický vizionář, skladatel a vynikající klavírista Frederic Rzewski. Dožil se 83 let, ještě před dvěma roky hrál vlastní skladby na Ostravských dnech nové hudby. V tomto čísle Opus musicum se dirigent a muzikolog Patrik Červák věnuje komorní tvorbě Francise Poulenca z hlediska tónorodové ambivalence. Jeho práce kombinuje teoretický pohled s přístupem hudebního praktika. Muzikoložka Andrea Zedler se věnuje svazku dvanácti kantát Antonia Caldary, které vznikly pro kurprince Friedricha Augusta. Z pozice literární vědy nahlíží na hudbu a její intermediální přesahy Radomil Novák. U prvních dvou studií je poznámkový aparát vložen až na konec textu, při standardním umístění na okrajích by se nepřehledně prolínal s popisky bohatého obrazového doprovodu. Průvodce specifickým žánrem jazzové mše uzavírá jeho druhá část. Jan Dalecký se podrobně probírá historií a skládá přitom hold Jaromíru Hniličkovi a jeho Jazz Mass. Bilanční rozhovor s hudebním manažerem Davidem Dittrichem připomíná pětadvacetiletou historii festivalu Concentus Moraviae. Rubrika Galerie – Knihovna představuje aktuální publikaci věnovanou posmrtné repatriaci Vítězslavy Kaprálové a připomíná také katalog jejího díla, který vyšel minulý rok. Projekt Harafica Symphonic hodnotí Lubomír Tyllner a zdůrazňuje především janáčkovské a bartókovské aspekty nahrávky. Boris Klepal se zamýšlí nad publikací Terezy Havelkové Opera as Hypermedium, která uvádí operu do širších mediálních i významových souvislostí. Marcel Černý hodnotí třetí část biografické série Viktora Velka nazvané Hudební umělci mezi Ostravou a Vídní. Milé čtenářky, milí čtenáři, přeji vám pěkné chvíle s Opus musicum. Boris Klepal, šéfredaktor

OBSAH

STUDIE

Tónorodová ambivalence v klavírní a komorní instrumentální tvorbě Francise Poulenca • PATRIK ČERVÁK • Analytický pohled na jeden z charakteristických fenoménů Poulencovy kompoziční techniky

„Il debol tributo delle annesse cantate“. Kantátové kompozice Antonia Caldary pro kurprince Friedricha Augusta (1719) • ANDREA ZEDLER • Doposud nedatovaný svazek dvanácti Caldarových kantát

Hudba v literatuře: intermediální modus vivendi • RADOMIL NOVÁK • Působení hudby v literatuře pohledem literární vědy

ZPRÁVY – UDÁLOSTI

Jazzová mše a její cesta dějinami II • JAN DALECKÝ • Důkladná sonda do specifického žánru se zvláštním zřetelem ke kompozici Missa Jazz Jaromíra Hniličky

ROZHOVOR

Concentus Moraviae. Nesmí to být hezké, musí to být super • BORIS KLEPAL • Čtvrtstoletí festivalu mezi Vysočinou a jižní Moravou

GALERIE – KNIHOVNA

Návrat Vítězslavy Kaprálové do vlasti • ROBERT ŠKORPIL • Publikace věnovaná posmrtné repatriaci skladatelky a tematický katalog jejího díla

KRITIKA

Harafica Symphonic • LUBOMÍR TYLLNER • Fusion folkloru a symfonické hudby s výrazným podílem Leoše Janáčka a Bély Bartóka

Tereza Havelková: Opera as Hypermedium: Meaning-Making, Immediacy, and the Politics of Perception • BORIS KLEPAL • Opera v kontextu současných médií i současného světa

Viktor Velek: Hudební umělci mezi Ostravou a Vídní 3. Lída Mašková-Kublová, Eva Hadrabová-Nedbalová • MARCEL ČERNÝ • Umělecké biografie dvou sopranistek

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.