Opus musicum 3/2014

Autor obálky: 
Petr Veselý
Cena: 70 Kč

Vážení a milí čtenáři,

dalo by se říci, že třetí letošní číslo Opus musicum, které právě držíte
v rukou, je oslavou nadcházejícího léta, tvořivosti, inspirace a průniků.
Jak známo, vše plodné se rodí v rámci interakcí, důkazem čehož je hned
první studie o  Monteverdim a  jeho inspiraci starověkými texty. Pře-
čtěte si, jak slovo inspirovalo hudbu a  mísení hudebních stylů přineslo
do hudby dramatismus. Ani v tomto čísle jsme nezapomněli na příspě-
vek k  Roku české hudby, a  tak máte možnost dozvědět se mnoho zají-
mavého ze života Carla Ditterse von Dittersdorfa. Na českém území žil
a  tvořil tři desetiletí, ovšem nebyl českým rodákem a  mluvil německy,
zřejmě proto nemá šanci pobývat ve společnosti jiných letos jubilujících
českých hudebních velikánů. Dejme mu tuto šanci alespoň na stránkách
naší hudební revue, zaslouží si to. Kromě literárního textu může hudbu
inspirovat i  výtvarné umění, jak dokládá reportáž z  olomouckého
projektu Slyšet jinak s  výtvarníkem Petrem Niklem. Právě jeho kresby
zdobily obálky Opus musicum po  celý loňský rok, proto nás zajímalo,
jak cyklus kreseb s názvem Partitury větru rozezvučí sám autor. Kromě
olomouckého dění jsme pro vás připravili recenzi nové vídeňské premi-
éry Lohengrina a  brněnského Velikonočního festivalu duchovní hudby.
Rozhovor s hudebním skladatelem Vladimírem Franzem připravil Miloš
Zapletal. Pražský muzikolog Tomislav Volek zrecenzoval nedávno vydaný
český překlad monografi e o  Vivaldim, jejímž autorem je Michael
Talbot. Recenzent klade důraz na nezbytnost odborného překladatelství,
které je v rozporu s dnešním trendem přeložit cokoliv, a to hlavě rychle
a levně, popřípadě s pomocí vyhledavače Google. Tvořivost je klíčovým
slovem v  recenzované publikaci o  netradičním využití tradičních hudebních
nástrojů. Otázka oživení výuky hudební výchovy není nová, ale
stále aktuální. Spontánnost a  tvořivost je něco, čeho se dětem v  našich
školách evidentně stále nedostává. Na závěr přinášíme recenzi výjimečné
kompletní nahrávky klavírních skladeb Josefa Bohuslava Foerstera, které
nahrála v Praze žijící americká klavíristka Patricia Goodson. Nechte se
inspirovat létem a nabídkou kulturních akcí v našem infoservisu.

Kateřina Hnátová

OBSAH

Studie

Quae est ista, quae consurgens ut Aurora rutilat?
Píseň písní v Monteverdiho Nešporách z roku 1610 • Pavel Sýkora (str. 6)

Kapitoly o Dittersdorfovi • Petr Koukal (str. 30)

Zvukový záznam v hudebním archivu.
Uložení, ochrana, systematická evidence fondů • Vojtěch Mojžíš (str. 46)

Události

Nový vídeňský Lohengrin zavítal do horské vesnice • Vladimír Čech (str. 62)

Velikonoční festival duchovní hudby nabídl dramaturgické lahůdky • Karla Hofmannová (str. 66)

Bouřlivé jaro na MusicOlomouc 2014 • Alice Ondrejková (str. 73)

Projekt Slyšet jinak s Petrem Niklem • Gabriela Coufalová (str. 79)

Max Švabinský: Červený slunečník (Ela se slunečníkem) • Kateřina Svobodová (str. 82)

Rozhovor

„Hudba má mít tělo!“
Rozhovor s hudebním skladatelem Vladimírem Franzem • Miloš Zapletal (str. 84)

Recenze

Michael Talbot: Antonio Vivaldi • Tomislav Volek (str. 93)

Hudební nástroje jinak. Netradiční využití tradičních hudebních nástrojů
a vytváření jednoduchých hudebních nástrojů • Michal Slováček (str. 98)

Peter Zajíček: Základy interpretácie husľovej hudby v rokoch 1650−1750 • Jiří Sehnal (str. 102)

Foerster: Dreams, Memories and Impressions.
Complete Solo Piano Music - 4 CD • Miloš Zapletal (str. 104)

Infoservis (str. 108)

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.