Opus musicum 3/2019

Autor obálky: 
Tomáš Hlavenka
Cena: 70 Kč

Vážení a milí čtenáři,

jaro se neslo na vlnách hudebních festivalů – duben patřil Velikonočnímu festivalu duchovní hudby, květen potom již tradičně Pražskému jaru. Obě tyto přehlídky rozmanité hudby a skvělých interpretačních výkonů jsme vám zprostředkovali ve dvou obšírných recenzích. V červnu se konal ve třinácti jihomoravských městech oblíbený festival Concentus Moraviae, jehož 24. ročník byl věnován kvartetní tvorbě. Renomované soubory přijely na Moravu předvést své interpretační umění a potěšit posluchače v prostorách zámků, kostelů i kulturních domů v menších městech. Mezi nezapomenutelné patřilo vystoupení Pavel Haas Quartet v Bystřici nad Pernštejnem či Jerusalem Quartet na zámku v Mikulově. Koncertní přehlídku osvěžila přednáška legendárního pianisty Alfreda Brendla v aule HF JAMU. Brendel (nar. 1931) promluvil na obecně znějící téma Můj hudební život, dotkl se však všech zásadních problémů, které se týkají hudebníků samotných i jejich publika. Jeho vytříbený literární styl, dlouholeté zkušenosti, ale především kouzlo osobnosti a dar formulovat závažné myšlenky s humorem nadchly všechny přítomné. V českém překladu vyšla kniha Brendlových esejů a přednášek s názvem Hudba, smysl a nesmysl. Tu i další autor po přednášce ochotně podepisoval zájemcům. Hudební festivaly však budou doprovázet i vaše letní prázdninová putování – pokud se rozhodnete pro chladnější sever, můžete se vydat Za poklady Broumovska (to je název osobitého hudebního festivalu), dáte-li přednost jihu a vínu, pak zavítejte určitě do Znojma (otázkou zůstává, zda tam bude více vína, nebo hudby). Jestli už nechcete znovu slyšet stále omílané repertoárové kusy, seberte odvahu k poslechu hudby současných hudebních skladatelů. Průvodcem a pomocníkem by vám na této cestě mohl být hudební skladatel Jaroslav Šťastný, který o problematice současné hudby vypráví z pozice jejího tvůrce, a to v rozhovoru v tomto čísle. Za celou redakci vám přeji krásné léto!
Kateřina Hnátová

STUDIE

Všestranný hudební umělec Ferdinand Vach a kroměřížský spolek Moravan – některá neznámá fakta o známé osobnosti • Milan Balódy
Propojení jazzových a klasických hudebníků v improvizačním ansámblu • Radim Hanousek

UDÁLOSTI

Extatické hudební zážitky i tichá usebrání. To vše tvořilo pestrou mozaiku letošního 28. ročníku Velikonočního festivalu duchovní hudby v Brně. • Barbora Kadlíčková, Jiří Knotte, Marie Levíčková, Stanislav Boldižár, Magdaléna Dostálová
Jaké bylo Pražské jaro 2019? Dramaturgie chyběla, skvělé interpretační výkony nikoliv. • Anna Šerých
Národopisná slavnost v Kinského zahradě • Jiřina Langhammerová

MORAVSKÁ GALERIE

Destruovaná hudba Milana Knížáka • Jana Písaříková

ROZHOVOR

„Mám pocit, že pořád vykládám stejné věci dokola, ale je to proto, že mi leží na srdci.“ Rozhovor s hudebním skladatelem Peterem Grahamem • Martin Flašar

RECENZE

Chaigne, Antoine – Kergomard, Jean: Acoustics of Musical Instruments • Viktor Hruška
CD Manos Chatzidakis: Gioconda’s smile • Sophia Mavrogenidou

INFOSERVIS

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.