Opus musicum 3/2020

Autor obálky: 
Hana Puchová
Cena: 70 Kč

Opomíjené talenty pro černou práci

Bylo úplně zbytečné pokoušet se uniknout lijáku, který začal padat s neomylným načasováním. Spustil se právě ve chvíli, kdy jsme se skladatelem Ondřejem Štochlem přecházeli pár set metrů z kavárny na Velkém náměstí v Kroměříži do Orlovny, kde měly za chvíli začít kompoziční kurzy festivalu Forfest. Zůstali jsme stát pod stromem a pod deštníkem, občas pozorovali vodu stříkající z okapů na všechny strany a celí mokří pokračovali v diskusi o současné české hudbě. Prostředí i atmosféra Forfestu přímo vyzývá k tomu, aby se netlachaly povrchní hlouposti a také aby se zbytečně neskuhralo. Letos o to víc, že festival orientovaný na soudobou hudbu s důrazem na její duchovní obsah byl u nás snad jediný, který vůbec nepřipustil, že by se nekonal v původně plánovaném červnovém termínu. Václav a Zdenka Vaculovičovi, kteří Forfest před jednatřiceti lety založili, sice upravovali program, jehož páteř nakonec tvořila řada sólových recitálů, ale festival se odehrál prakticky v plném rozsahu. Uvolňování hygienických opatření nakonec umožnilo i provedení Schnittkeho Koncertu pro sbor, které prakticky zaplnilo kostel svatého Mořice – ve skromném kontextu komorních vystoupení to zapůsobilo jako poděkování i zjevení najednou. Debata s Ondřejem kupodivu nevedla k obvyklým stížnostem, jak málo pozornosti se věnuje současné hudbě – k věcné smířlivosti snad přispěla i laskavá atmosféra festivalu. Provedení současných skladeb celkově vzato není málo, řada z nich se dočká i nějaké mediální reflexe – byť obsahově zhusta zcela nezajímavé. Ostatně festivaly současné hudby žijí také v menších městech typu Kroměříže, i když často za cenu osobních obětí organizátorů. Nakonec jsme došli k závěru, že snad nejopomíjenějším segmentem v kolotoči hudebních událostí a osudů jsou mladí instrumentalisté, kteří právě opouštějí školu. Jejich technická úroveň by byla pro absolventy před pár desítkami let nepředstavitelná. Zvládají skladby, které se před půl stoletím hrávaly na koncertech jako ukázky nedostižné virtuozity. Potom ale přijde absolventský koncert, který kromě jejich příbuzných a kamarádů nikoho nezajímá. Hudebník, který přechází ze školy do praxe, by přitom zasluhoval přece jen trochu nezávislé pozornosti. Místo toho se na něj ale kromě nezájmu už spustí jen řada každodenních starostí, podobně jako na nás kroměřížský liják.
Milé čtenářky, milí čtenáři, myslete na každém koncertě především na hudebníky, kteří nejsou tolik vidět. Jsou to motory, které si naši péči zaslouží, i když se obvykle schovávají pod naleštěnou karosérií. / Boris Klepal, šéfredaktor

OBSAH

STUDIE

Principy svobody. Christian Wolff a jeho kompoziční techniky. První část studie věnované hudbě posledního žijícího člena New York School a jejím průnikům i paralelám s životními a občanskými postoji skladatele • Lucie Vítková
Book a concept: příspěvek k teorii muzikálu. Charakteristika podžánrů book musical a concept musical, které u nás dosud stály na okraji zájmu. Teorie dokumentovaná
na praktických příkladech muzikálů Miss Saigon a Rent • Petra Kostelecká

UDÁLOSTI

Od Einsteina ke Kafkovi. Cesta Philipa Glasse světem opery. Stručný průvodce Glassovou operní tvorbou věnovaný zrušenému provedení opery Proces v Národním divadle moravskoslezském • Matěj Kratochvíl
Zbyněk Vostřák a chybějící nový svět hledání. Připomínka 100. výročí dnes takřka zapomenutého skladatele a jeho cesty od opery k hudební avantgardě • Marek Kopelent

BEETHOVEN

Beethoven – průvodce smyčcovými kvartety III. Popularizační průvodce kompletním kvartetním dílem Ludwiga van Beethovena pokračuje kvartety č. 10 a 11 • Jiří Beneš

ROZHOVOR

Jan Ryant Dřízal a jeho rituály bez kalkulací. Rozhovor věnovaný Dřízalově kompozici Zběsilost v srdci, která byla jedinou orchestrální premiérou letošního ročníku Pražského jara • Boris Klepal

KRITIKA

Musique? Cembalo pro hudbu dneška a nedávné minulosti. Aktuální album cembalisty Mahana Esfahaniho reflektující minulost nástroje i současné trendy • Martin Flašar
Nová syntéza / Komplet. Dávné koncepce a fúze v novém vydání. Recenze nového vydání zásadního alba historie českého progresivního rocku • Jan Blüml
Robert Schumann, Clara Schumann, Johannes Brahms, Hans Pfitzner. Takřka rodinné CD velkých romantických autorů s dominující houslovou sonátou Hanse Pfitznera • Alena Borková
Michael Walter: Oper. Geschichte einer Institution. Dějiny opery z hlediska praktického chodu institucí a každodenních starostí manažerů, tvůrců i interpretů • Helena Spurná
Hudba v rakouském / českém Slezsku v minulosti i přítomnosti: muzikologické studie II. Sborník studií věnovaný především pracím Karla Boženka • Jan Charypar

INFOSERVIS

Hudební festival Znojmo • Letní slavnosti staré hudby • New Opera Days Ostrava • Dvořákova Praha • Struny podzimu • Concentus Moraviae – Lípa Musica
– Svatováclavský festival • Mezinárodní muzikologická konference Olomouc

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.