Opus musicum 3/2022

Autor obálky: 
Ateliér radostné tvorby, Ladislav Svoboda, Peklo, 9. 1. – 23. 2. 2021, akrylové fixy na plátně, 100 x 80 cm
Cena: 100 Kč

Ačkoliv současná geopolitická situace, palčivá energetická otázka či stupňující se občanské napětí – vedoucí mj. k demonstracím a vzrůstajícím preferencím populistických stran – jen stěží poskytly dostatek klidu k vytoužené regeneraci sil a psychické přípravě na náročný podzim, kulturní život v čele s hudebními festivaly a oslavami nejrůznějších výročí dokázal alespoň na nějakou chvíli zahnat chmury z nadcházejících měsíců. Na rok 2022 připadlo totiž dvousté výročí narození Gregora Johanna Mendela – přírodovědce, zakladatele genetiky, objevitele základních principů dědičnosti a také řeholníka řádu Augustiniánů a pozdějšího opata v klášteře na Starém Brně. Ostatně právě osobnosti Gregora Mendela věnoval skladatel Miloš Štědroň svoji nejnovější minioperu Magnum mysterium jejíž recenzi z pera Miloše Zapletala naleznete v tomto čísle. S klášterem i Starým Brnem jsou spojeny i osudy Leoše Janáčka, jehož pravděpodobně nejznámější klavírní cyklus Po zarostlém chodníčku se stal předmětem studie Jiřího Zahrádky. Další, tentokrát sté, výročí založení Klubu moravských skladatelů je reflektováno v článku Věry Lejskové, který mj. přináší shrnutí vývoje i činnosti klubu i s ohledem na změny po roce 1948. O nelehkých osudech Bohuslava Martinů v temných 50. letech, které záhy přišly, vypovídá závěrečná část studie Gabriely Coufalové a Víta Zouhara. Atmosféra komunistických represí vůči československým umělcům je akcentována rovněž ve druhé části textu Evy Nachmilnerové o životě Jana Nováka v emigraci. Veselejším tématem je recenze pozoruhodného počinu, jímž se stalo obnovené provedení opery Bergmönch Josepha Matthiase Wolframa (1789–1839) nad kterým se zamyslela Lenka Přibylová. Do období 18. a 19. století spadá také studie Miroslava Lukeše, který se věnuje historii kantorů v Kvasicích od poloviny 17. do konce 19. století. Pokračuje také hudebně akustický seriál Ondřeje Jiráska kapitolou o rezonátoru a radiátoru a z knižních recenzí je třeba upozornit na další ze série článků věnujících se publikacím z edice Fontes musicae in Polonia. Neméně zajímavou knihu s lákavým tématem pro všechny milovníky hudebního divadla je Serenata and Festa teatrale in 18th Century Europe, tu pro Opus musicum zhodnotili Jana Perutková a Petr Slouka. O tom, jak metodologicky rozdílné jsou badatelské i pedagogické přístupy u nás a ve Spojených státech amerických, stejně jako o možných tendencích hudební vědy a především o národním ideálu u nás i USA jsme pohovořili s muzikologem a profesorem hudební vědy na Kansaské univerzitě Martinem Nedbalem. Milé čtenářky, milí čtenáři, doufám, že vám třetí číslo Opus musicum v současné nejisté době přinese radost i zajímavé podněty.
Přeji hezké chvíle s Opusem!
Lukáš Pavlica, redaktor

STUDIE

Ke genezi Janáčkova klavírního cyklu Po zarostlém chodníčku • JIŘÍ ZAHRÁDKA • Pramenný výzkum vrhající nové světlo na Janáčkův nejznámější klavírní cyklus
Bohuslav Martinů „ve spárech“ československé Státní bezpečnosti (2. část) • GABRIELA COUFALOVÁ; VÍT ZOUHAR • Bílá místa v životě skladatele ve světle dokumentů československé Státní bezpečnosti
Kvasičtí rektoři a ředitelé kůru. Příspěvek k hudební historii městečka Kvasice u Kroměříže • MIROSLAV LUKEŠ • Sonda do hudebního provozu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kvasicích

KOMPOZICE

Skladatel v emigraci II. Život Jana Nováka po jeho odchodu do zahraničí v letech 1978–1984 • EVA NACHMILNEROVÁ • Druhá čast biografickeho textu věnovaného přednímu českému skladateli 20. století
Rezonující a vyzařující části hudebního nástroje • ONDŘEJ JIRÁSEK • Praktické řešení otázek nového třídění hudebních nástrojů

ROZHOVOR

O národním ideálu v USA i ČR s muzikologem Martinem Nedbalem • LUKÁŠ PAVLICA • Srovnání českého a amerického přístupu od českého muzikologa působícího ve Spojených státech

GALERIE – KNIHOVNA
Ladislav Svoboda. Na druhý, třetí i čtvrtý pohled • ROBERT ŠKORPIL • Autor obrazů na obálce čísla
Ladislav Svoboda a rytmizované mimikry • JAROMÍR TYPLT • K tvůrčímu profilu autora obrazů na obálce čísla

ZPRÁVY – UDÁLOSTI

Joseph Matthias Wolfram: opera Bergmönch (Perkmon) • LENKA PŘIBYLOVÁ • Obnovená premiéra opery po dvou stoletích Nad Štědroňovou minioperou o Mendelovi • MILOŠ ZAPLETAL • Hudební reflexe dvoustého výročí zakladatele genetiky
Postřehy z Forfestu Kroměříž 2022 • VOJTĚCH MOJŽÍŠ • Na okraj 33. ročníku mezinárodního festivalu současného umění s duchovním zaměřením
Zemřel Karel Boženek, opavský muzikolog a muzeolog • MILOŠ ZAPLETAL • Vzpomínky na významnou osobnost hudební Opavy
Klub moravských skladatelů v proměnách století • VĚRA LEJSKOVÁ • Sté výročí nejvýznamnější moravské skladatelské organizace

KRITIKA

Iskrena Yordanov – Paologiovanni Maione (eds.): Serenata and Festa teatrale in 18th Century Europe
• JANA PERUTKOVÁ; PETR SLOUKA • Sborník z mezinárodního interdisciplinárního kolokvia
Marta Pielech – Iwona Januszkiewicz-Rębowska: Musicalia Collegii Glacensis Societatis Jesu • MIROSLAV LUKEŠ • Katalog hudební sbírky kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kłodzku
Andrea Mariani: Inventoria rerum musicalium domum Societatis Iesu in Polonia et Lituania tempore suppressionis • VLADIMÍR MAŇAS • Informace o rozmanitých aspektech hudební kultury jezuitů v Polsku a Litvě
Joannes Faber: Litaniae de omnibus Sanctis pro diebus Rogationum • PROKOP SZEGÉNY • Edice skladeb polského jezuity

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.