Opus musicum 4/2012

Autor obálky: 
Jan Merta
Cena: 70 Kč

Vážení a milí čtenáři,

dostává se vám do  rukou čtvrté číslo hudební revue Opus musicum.
Tentokrát přináší hned tři studie věnované problematice fi lmové a herní
hudby, tedy oblasti, která se v muzikologii dlouhou dobu prosazovala
(a v případě herní hudby stále ještě prosazuje) jen stěží. Důvod nechuti
muzikologů rozšířit předmět bádání tímto směrem je zčásti pochopitelný,
neboť tradiční metody hudební vědy jsou v této oblasti často nedostačující.
Přesto se však domníváme, že pokud rozšiřování předmětu oboru
zahrnuje i přirozené přejímání vhodných metod z jiných příbuzných věd,
nemusí se ani ti nejkonzervativnější zastánci historické hudební vědy
ničeho obávat. Ostatně doufáme, že texty Romany Klementové, Milo-
še Zapletala a  Martina Flašara jsou toho důkazem. Za  pozornost jistě
stojí i stať Martina Bojdy, který se věnuje fenomenologické interpretaci
Wagnerova Tannhäusera, hudebněsociologický příspěvek Marka Fraňka
o  stereotypních představách posluchačů hudebních žánrů, jakož i  brilantně
napsaný text Kristýny Celhoff erové zabývající se problematikou
kýče. Do rubriky událostí jsme tentokrát zařadili refl exe čtyř hudebních
festivalů (JazzFestBrno, Brněnský varhanní festival, Forfest Kroměříž,
Dny nové opery Ostrava) a jedné konference, která se uskutečnila u pří-
ležitosti 260. výročí úmrtí Johanna Adama Questenberga v Jaroměřicích
nad Rokytnou. V  posledním oddílu časopisu pak naleznete zhodnocení
vybraných knih, sborníku a CD z pera Miloše Zapletala, Lumíra Škvařila,
Pavla Drábka a Jana Blahůška. Pevně věříme, že pro vás bude obsah
čtvrtého čísla hudební revue Opus musicum zajímavý a podnětný. Budeme
se snažit, aby to tak zůstalo i nadále.

Jan Karafiát

OBSAH

Studie

Pražské déjà vu Barbry Streisandové – hudební film Yentl • Romana Klementová (str. 6)

Ďáblova past – několik poznámek k úloze hudby v "barokním" filmu • Miloš Zapletal (str. 17)

Hudba a zvuk v počítačových hrách – od filmové k herní hudbě • Martin Flašar (str. 28)

Rozvrh fenomenologické interpretace Wagnerova Tannhäusera • Martin Bojda (str. 37)

Stereotypní představy o vlastnostech posluchačů některých hudebních žánrů • Marek Franěk (str. 49)

„The best of “ aneb Chvála špatné hudby. O Proustovi, Brochovi
a „kýčovité“ staré hudbě, o kráse, naději a večeřích • Kristýna Celhofferová (str. 60)

Události

Mezinárodní hudební festival JazzFestBrno pojedenácté • Jan Karafiát (str. 73)

Kouzlo světa královského nástroje. Brněnský varhanní festival stále aktuální • Hana Bartošová (str. 77)

Forfest Kroměříž 2012 • Jan Grossmann (str. 81)

NODO – soudobá opera v Ostravě, exkluzivně pro všechny • Jonáš Kucharský (str. 87)

Pocta hraběti z Questenbergu v Jaroměřicích nad Rokytnou • Irena Veselá (str. 91)

Mistrovství (nejen) portrétu • Kateřina Svobodová (str. 94)

Rozhovor

Role Káti Kabanové je nejlepším dárkem k mému jubileu.
Rozhovor se sopranistkou Evou Dřízgovou-Jirušovou • Markéta Szendiuchová ( str. 96)

Recenze

Alex Ross: Zbývá jen hluk • Miloš Zapletal (str. 102)

Musical Culture of the Bohemian Lands and Central Europe before 1620 • Lumír Škvařil (str. 105)

Jiří Adámek: Th éâtre musical. Divadlo poutané hudbou • Pavel Drábek (str. 108)

CD RÉPUBLIQUE TCHEQUE. Musique de Valachie, Horňácko et Kopanice.
CZECH REPUBLIC. Music from Walachia, Horňácko and Kopanice • Jan Blahůšek (str. 111)

Infoservis (str. 113)

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.