Opus musicum 4/2015

Autor obálky: 
Zdeněk Sýkora
Cena: 70 Kč

Vážení a milí čtenáři,

nepředstavitelně rychlý rozvoj digitálních technologií posledních let mů-
žeme zaznamenat nejen v oblasti vědy a techniky, ale i v hudbě a umění
obecně. Do jaké míry je možné technologickou formu naplnit hudebním
obsahem? Kde lze hledat průnik interpretačních vztahů mezi hudebníky
a technologickým „znějícím tělem“? V jakém vzájemném vztahu existují
v současném světě hudba a technologie? Aktuální číslo časopisu Opus
musicum Vám přináší přemítání nad touto problematikou z  pohledu
autorů šesti nově vyvinutých hudebních nástrojů, které vznikly v  rámci
projektu „Senzory jako hudební nástroje“ na  Akademii múzických
umění v Praze. Posuďte sami, do jaké míry tyto nástroje umožňují nové
kompozičně interpretační přesahy mezi hudbou a technologií... Na půdě
AMU zůstaneme tentokrát i v rámci rozhovoru, ve kterém bychom Vám
rádi představili činnost tamního Výzkumného centra hudební akustiky,
které je v  současné době jediným specializovaným pracovištěm svého
druhu u nás. Ačkoli i zde můžeme sledovat propojení hudby, respektive
zvuku s nejmodernější technologií, je to přístup naprosto odlišný. Moderní
technologie vnášejí do výzkumu akustiky hudebních nástrojů a lidské-
ho hlasu zcela nové a výjimečné možnosti ústící do exaktních výsledků
uplatnitelných v praxi. Nastolují ale i otázky estetické. Existuje zvukový
ideál hudebního nástroje? Jaký je? A jaký je ten Váš? Přejeme Vám pří-
jemné počtení!

Tereza Žůrková

OBSAH

Studie

Dvě opery pro mladou hraběnku. K provozovací praxi na jaroměřické zámecké scéně
v 1. polovině 18. století – III. díl • Jana Perutková (str. 6)

Serenata J. H. Schmelzera k zásnubám arcivévodkyně Marie Antonie
Habsburské • Petr Slouka (str. 20)

„Jsem šťasten, že po tak dlouhém odpočinku opět mohu pracovati na tom,
co já chci a ne, co chtějí jiní.“ Ke genezi Dvořákovy Armidy • Veronika Vejvodová (str. 36)

Dotknout se zvuku • Michal Rataj ad. (str. 58)

Události

Olomoucký festival Baroko ve znamení novodobých premiér • Gabriela Coufalová (str. 81)

Medzinárodný hudobný festival − XXVI. FORFEST CZECH REPUBLIC 2015 • Elena Letňanová (str. 86)

Duchovní proudy v současném umění.
Bienále uměnovědného kolokvia při festivalu FORFEST 2015 • Zdenka Vaculovičová (str. 93)

Nová hvězda vychází… • Andrea Husseiniová (str. 98)

Rozhovor

„Zvukový ideál hudebního nástroje neexistuje.“
Rozhovor se Zdeňkem Otčenáškem • Tereza Žůrková (str. 100)

Recenze

Věra Šustíková: Zdeněk Fibich a český koncertní melodram • Kateřina Hnátová (str. 109)

Josef Kovalčuk (ed.): Hudební život v meziválečném Brně ve vzpomínkách
Roberta Smetany • Miloš Zapletal (str. 112)

Martin Bendik: Operné sondy • Patricie Částková (str- 115)

Nicolas Derny: Vítězslava Kaprálová.
Portrait musical et amoreux • Jolana Flašarová – Martin Flašar (str. 117)

Infoservis (str. 119)

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.