Opus musicum 4/2016

Autor obálky: 
Miroslav Šnajdr
Cena: 70 Kč

Vážení a milí čtenáři,

letošní rok se pomalu přehoupl do své druhé poloviny a Vám se dostává do rukou čtvrté číslo časopisu Opus musicum. Najdete v něm nejen refl exi uplynulého ročníku nejstaršího českého festivalu Pražské jaro, ale i pozvánku na blížící se brněnský festival Janáček Brno 2016. Ten opět slibuje nejen pestrý program, ale i zajímavou dramaturgii. Zkušenosti posledních let dokládají, že vhodná dramaturgie je základním kamenem úspěchu každého festivalu a že jeho výsledný zdar nelze stavět jen na tradici. Dokladem tohoto tvrzení jsou i poslední ročníky Velikonočního festivalu duchovní hudby, které si svou důkladnou dramaturgickou přípravou získaly ohlas nejen odborné, ale i laické veřejnosti. Ostatně kritika je jednou z aktivit, které podoby festivalů a dalších kulturních akcí pomáhají utvářet a směřovat. Jaký je současný smysl a cíl umělecké kritiky, jaké jsou její problémy a očekávání? Přijďte diskutovat na konferenci, která se bude konat v Divadle Reduta v Brně. A do té doby? Zkraťte si chvilku prolistováním aktuálního Opusu. Doufáme, že Vás leccos zaujme. Přeji Vám za redakci časopisu Opus musicum příjemné počtení.

Tereza Žůrková

OBSAH

Studie

„Tyto sou knihy kradené a ten hoden voběšení“, aneb Otazníky kolem datace Quaestiones musicae Johanna Spangenberga • Dagmar Štefancová (str. 6)

Kritický pohled na klavírní sonáty Franze Schuberta • Vojtěch Kyas (str. 17)

Folklorní inspirace ve tvorbě Ctirada Kohoutka • Hana Špundová (str. 43)

Události

Zpět do časů baroka? Není problém!
Olomoucké barokní slavnosti posedmé • Gabriela Všetičková (str. 59)

Dobré jméno a tradice nestačí. Pražské jaro 2016 – volání po dramaturgické invenci • Anna Šerých (str. 69)

Ostravská Janáčkiána inspirující • Miloš Schnierer (str. 77)

Opera Casanova nebo Trautzl?! Jana Zástěry • Lenka Přibylová (str. 81)

Dylan, kterému nelze odolat • Marta Sylvestrová (str. 84)

Rozhovor

„Upřednostňuji vyloženě pietní přístup.“ O loutně, tisu a pohybu na tenkém ledu při
restaurování loutnových nástrojů. Rozhovor s loutnařem Jiřím Čepelákem • Tereza Žůrková (str. 86)

Recenze

Theodor W. Adorno: Úvod do sociologie hudby • Vladimír Fulka (str. 96)

Christopher Hogwood (ed.): Leopold Koželuch. Souborné vydání sonát pro klavír IV • Lukáš M. Vytlačil (str. 101)

Infoservis (str. 104)

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.