Opus musicum 4/2017

Autor obálky: 
Ivan Kafka
Cena: 70 Kč

Vážení a milí čtenáři,
již více než tři století provází hudební kulturu instituce koncertu jako specifi cké
události, při níž je provozována a zároveň poslouchána a esteticky posuzována
hudba. Koncertní život určitého místa nebo lokality ovlivňuje zejména
společenská poptávka, provozně-ekonomické zázemí, přítomnost orchestru či
sboru, ale i stálého okruhu posluchačstva a v neposlední řadě také existence
vyhovující koncertní síně. V českých zemích došlo k velkému rozvoji koncertní-
ho života zejména během 19. století díky hojně rozšířeným hudebním spolkům.
Také brněnská koncertní kultura má bohatou tradici. V  tomto čísle časopisu
Opus musicum se můžete blíže seznámit s některými významnými faktory
koncertní historie města Brna, k  nimž patří například dějiny Brněnského
rozhlasového orchestru, mezi jehož aktivity náleželo pořádání pravidelných
abonentních koncertních řad a který se stal jádrem později založené brněnské
fi lharmonie. K aktuálním tématům patří bezesporu výstavba nového koncertního
sálu v Brně, kterým vyvrcholila dlouholetá snaha zajistit odpovídající
zázemí pro brněnskou fi lharmonii. Brněnskému koncertnímu životu a problematice
vyhovujícího zázemí pro interprety je částečně věnován i rozhovor s brněnskou
varhanicí Alenou Veselou. Přejeme Vám příjemné počtení a na hudbu
bohaté babí léto.
Tereza Žůrková

OBSAH

Studie

Folklórní inspirace v tvorbě českého tradicionalisty, modernisty a jazzmana • Tomáš Koutný, Hana Špundová, Aneta Vondráčková (str. 6)

Hudba v protektorátním Brně. Vznik abonentních koncertních řad a Rozhlasového orchestru • Karolína Svitálková (str. 26)

Česká hudební kultura v Londýně v letech 1984–1994 • Markéta Pimková (str. 44)

Metodické centrum dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů • Tereza Žůrková (str. 55)

Události

28. ročník festivalu FORFEST. Kroměříž – Olomouc – Bratislava – San Marino. 12. 5. – 3. 9. 2017 • Elena Letňanová (str. 59)

„Duchovní proudy v současném umění“. Mezinárodní konference při festivalu Forfest 2017 • Jan Vrkoč (str. 69)

I s nafukovací kosatkou se dá dělat dobré barokní divadlo. Olomoucké barokní slavnosti 2017 • Pavlína Přibilová (str. 73)

Adamčiak žije • Jana Písaříková (str. 78)

Rozhovor

„Primátor Petr Vokřál dělá pro výstavbu nového koncertního sálu v Brně maximum
a za to mu patří dík.“ Rozhovor s varhanicí Alenou Veselou • Kateřina Hnátová (str. 80)

Recenze

Annegret Fauser: Sounds of War: Music in the United States during World War II • Aleš Březina (str. 87)

Viktor Velek: Lumír 150. Sbormistři českoslovanského zpěváckého spolku „Lumír“ ve Vídni. K 150. výročí založení spolku • Miloš Štědroň (str. 92)

Jozef Vereš a kol. (ed.): Hudba – integrácie – interpretácie č. 19 • František Turák (str. 94)

CD Partitury a smyčce / Scores and Bows D • Martin Flašar (str. 99)

Infoservis (str. 101)

Opus musicum vychází za finanční podpory

Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Leoše Janáčka
Nadace Český hudební fond
Nadace Český hudební fond
Statutární město Brno
Statutární město Brno

Mediální partneři

Moravská galerie Brno
Moravská galerie Brno
Národní divadlo Brno
Národní divadlo Brno
Janáčkova filharmonie Ostrava
Janáčkova filharmonie Ostrava
Filharmonie Brno
Filharmonie Brno

Partnerská knihkupectví

Academia Brno a Ostrava
Knihkupectví Academia Brno a Ostrava
Barvič a Novotný Brno
Knihkupectví Barvič a Novotný Brno
Kosmas
Knihkupectví Kosmas
Knihkupectví Hana Smilková, FF MU Brno
Capriccio – hudební literatura Praha
Knihkupectví Talacko Praha

Spolupracující firmy

Helbich tiskárna, a.s.